De afgelopen maanden hebben bestuur en medewerkers hard gewerkt aan het jaarverslag. Nu is het zo ver.
Met trots kunnen wij ons jaarverslag over het jaar 2013 aan u presenteren.
Hiernaast staan vijf ‘highlights’ uit het jaar, maar uiteraard kunt u alles tot in detail nalezen op de website of door ons jaarverslag te downloaden.

The past months board and staff have been working hard on the annual report. Now the moment has come.
With pride we can present to you our annual report over the year 2013.
Besides are five ‘highlights’ of the year, but of course you can read everything in detail on the website or by downloading our annual report.

 

Welkom bij stichting Nederland-Batam Oprichtingsdatum 31 augustus 1987

Stichting Nederland-Batam is een CBF gecertificeerde Nederlandse ontwikkelingshulporganisatie die zich inzet voor minderbedeelden in Indonesië.
Wij ondersteunen initiatieven die zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen vergroten. Hierbij richten wij ons op het bevorderen van de sociaaleconomische ontwikkeling van minderbedeelden, het bevorderen van medische zorg en de strijd tegen HIV/AIDS.


Welcome to the Nederland-Batam foundation

The Nederland-Batam foundation is a CBF certified Dutch development aid organization that focuses on underprivileged people in Indonesia.
We support initiatives that support the autonomy and empowerment of underprivileged people. We focus on the improvement of the socio-economic development of underprivileged people, improvement of medical care and the struggle against HIV/AIDS.

Steun voor autisme school in Jakarta

Dankzij donaties uit Nederland kan stichting Nederland-Batam de Pelita Hati school voor autistische kinderen in Jakarta, Indonesië, steunen met een gift van €10.000,- voor de aanleg van een bad voor watertherapie.
Pelita Hati is een school voor speciaal onderwijs aan autistische kinderen gelegen in het oosten van Jakarta, de hoofdstad van Indonesië. De school is voortdurend op zoek naar manieren om de talenten en vaardigheden van hun leerlingen te stimuleren.
Omdat kinderen met autisme vaak last hebben van spanningen wilde Pelita Hati een bad voor watertherapie aanleggen om de kinderen te helpen ontspannen. Daardoor zijn de kinderen beter in staat om te leren en zich te ontwikkelen.
Fondsen voor de aanleg van het bad ontbraken echter in Indonesië en daarom werd onze hulp gevraagd. Dankzij onze donateurs kan stichting Nederland-Batam Pelita Hati nu steunen met een gift van 10.000 euro, zodat de school kan beginnen met de aanleg van het bad.

Vijf highlights uit 2013
1 - Inrichting en renovatie van de Onze familie kliniek op Batam
2 - Bouw toiletten & wasgelegenheden op Sangihe
3 - Aanleg waterplaats, toilet & wasgelegenheid in Ilo-ilo
4 - HIV trainingen, workshops & voorlichting in Noord-Sulawesi
5 - Aanleg watervoorziening in ons NIEUWE werkgebied Bali


Five highlights from 2013
1 - Furnishing and renovating the Our family clinic on Batam
2 - Construction of toilets and washing facilities on Sangihe
3 - Building a watering place, toilet and washing facility in Ilo-ilo
4 - HIV trainings, workshops & socializations in North-Sulawesi
5- Construction of a water facility in our NEW working area Bali.

15 januari 2014 Manado getroffen door overstromingen

Op 15 januari van dit jaar werd Manado getroffen door zware overstromingen. Ook de Pinaesaan kliniek stond onder zeker een meter water. De kliniek is inmiddels weer open, maar de schade is nog steeds zichtbaar.
Apparatuur en beschadigd meubilair moeten vervangen worden. Het gebouw moet ook gerenoveerd worden, omdat de houten scheidingswanden in de kliniek door het water en de modder kapot zijn.
U kunt helpen bij de renovatie van de kliniek door ons te steunen.

15 Januari 2014 Manado hit by flash floods

On Januari 15th of this year Manado was hit by heavy floods. The Pinaesaan clinic was also inundated by at least a meter of water. The clinic has reopened, but the damage is still visible.
Equipment and broken furniture need to be replaced. The building needs renovation too, because the wooden wall panels in the clinic were damaged by the water and mud.
You can help with the renovation of the clinic by supporting us.

De Stichting Nederland-Batam vraagt uw hulp bij de wederopbouw van de Pinaesaan Kliniek.

Maak uw donatie over op bankrekening nr:
NL39 INGB 0000050340 
o.v.v. Help Kliniek Manado (HKM)

Klik HIER om te DONEREN of lees meer over doneren op de CONTACT-pagina