Zetel en Contactadres:

Hugo de Vriespark 12
6741 CM LUNTEREN
Tel: +31 (318) 487 311
E-mail: neba@neba.nl

IBAN: NL21 INGB 0692 6300 82
BIC: INGBNL2A

Stichting Nederland-Batam

Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 41049910
Is een erkende ANBI organisatie: 0090.39.466
Voldoet aan alle criteria en voorwaarden van het CBF keurmerk

 

Contact

Steun onze projecten...

Periodiek schenken

Periodiek schenken betekent dat u regelmatig (minstens jaarlijks) een vast bedrag overmaakt aan onze stichting, voor een periode van minimaal 5 jaar.
Periodiek schenken heeft voordelen voor u en voor stichting Nederland-Batam. Het voordeel voor u is dat u uw gift volledig kan aftrekken van de belasting. Voordeel voor de stichting is dat, dankzij de regelmatige inkomsten wij onze projecten en partners in Indonesië zekerheid kunnen bieden dat wij hen voor meerdere jaren kunnen steunen.
Periodieke schenkingen hoeven niet langer vastgelegd te worden bij de notaris. De periodieke schenking kan worden vastgelegd met een overeenkomst tussen u en stichting Nederland-Batam. U kunt ons standaard overeenkomst periodieke schenkingen vinden op de beleidsdocumenten pagina.

Fonds op naam

Wilt u een heel project voor een periode steunen? Dat kan met een fonds op naam. Een fonds op naam biedt particulieren en bedrijven de mogelijkheid een goed doel op structurele wijze te ondersteunen.
U bepaalt zelf de naam van het fonds, de doelstelling van het fonds (deze moet wel binnen de doelstellingen van de stichting passen) en hoeveel het fonds uitgeeft. Stichting Nederland-Batam zorgt dat het geld aan de doelstelling wordt besteed en draagt zorg voor de administratieve handelingen. Met een fonds op naam bij stichting Nederland-Batam profiteert u van onze meer dan 25 jarige kennis en ervaring, zonder dat u belast wordt met organisatorische en administratieve kwesties.
Heeft u belangstelling voor uw eigen fonds op naam? Neemt u dan alstublieft contact op met ons secretariaat.

Vaste donateur worden

Heeft u geen belangstelling voor een periodieke schenking, maar wilt u stichting Nederland-Batam wel regelmatig steunen? Dan kunt u bij uw bank regelen, maar u kunt stichting Nederland-Batam ook machtigen dat voor u te doen. U vindt ons machtigingsformulier op de beleidsdocumenten pagina.

Een gift overmaken

Wilt u stichting Nederland-Batam eenmalig, of incidenteel steunen? Dat kan door uw gift over te maken op IBAN NL39 INGB 0000 050 340 ten name van stichting Nederland-Batam, eventueel onder vermelding van het specifieke project dat uw wilt steunen. 
U kunt nu ook veilig, online doneren vanaf elke pagina op de website.

Dank u voor uw steun…