Stichting Nederland-Batam

Contactgegevens

Mulderslaantje 1, 3871BP, Hoevelaken
T.: +31 (33) 253 4506 E.: neba@neba.nl

Fiscaal en KvK-nummer

RSIN/Fiscaal nummer: 0090.39.466
KvK nummer: 410.499.10

Bankgegevens

IBAN NL21 INGB 0692.630.082 BIC: INGBNL2A 
IBAN NL39 INGB 0000.050.340

Doelstelling

Stichting Nederland-Batam, kortweg Neba, stelt zich als vrijwilligersorganisatie, sinds haar oprichting in 1987, ten doel om effectief bij te dragen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van arme en kansarme mensen in Indonesië. Wij willen dat doel bereiken door het inzamelen van fondsen, die via lokale partnerorganisaties worden ingezet op projecten, die de medische en sociaaleconomische ontwikkeling van de doelgroep bevorderen.

Beleidsplan

Lees hier het beleidsplan
 

Bestuur

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Dhr. Leo Schreuders
Secretaris: Mevr. Juul Beltman
Penningmeester: Dhr. Jan-Gerard Hofland
Leden: Dhr. Jaap Dieben
        Dhr. Maarten Reeser
        Mevr. Ria van As-Klok

Bezoldiging bestuur

De leden van het bestuur genieten geen bezoldiging voor hun werkzaamheden, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen voor de stichting gemaakte kosten en door hen verrichte werkzaamheden worden niet als bezoldiging aangemerkt. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Jaarverslag en financiële verantwoording 2017

Lees hier het jaarverslag over 2017