Partnerschappen

Stichting Nederland-Batam werkt voor het realiseren van haar projecten altijd samen met lokale Indonesische organisaties. Dit zijn geen zusterorganisaties van onze stichting, of door de stichting in Indonesië opgezette organisaties, maar aparte, zelfstandige organisaties.

Partnerorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor alle fases van een project. Partnerorganisaties schrijven projectvoorstellen op basis van hun eigen probleem- en omgevingsanalyses. En wanneer ons bestuur de voorstellen goedkeurt en fondsen beschikbaar stelt zijn het onze partners die de projecten uitvoeren, evalueren en bijsturen.
Omdat het zelfstandige organisaties zijn, kan ons bestuur in formele zin geen sturing geven aan de partnerorganisaties. Sturing kan alleen plaatsvinden in overleg. 
Uitgangspunt bij de samenwerking met lokale partners is dat fouten gemaakt kunnen worden en dat complicaties altijd op kunnen treden; hiervoor kunnen in overleg oplossingen gevonden worden. Maar fraude en niet transparant communiceren over problemen zijn redenen om de samenwerking te beëindigen.
Ter ondersteuning en begeleiding van de projecten en partnerorganisaties zijn gedurende het hele jaar projectmedewerkers van de stichting in Indonesië aanwezig. Zij houden via rapportages het bestuur op de hoogte van de voortgang van projecten.
 

Yayasan Pembinaan Asuha Bunda (YPAB)

De Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda (YPAB) is een stichting voor sociaal werk met verschillende afdelingen die actief zijn in heel Indonesië. In de begin jaren van onze stichting stond de YPAB onder voorzitterschap van mevr. Nasution, sinds haar terug treden leidt mevr. Sri Soedarsono de YPAB.
De YPAB is onze oorspronkelijke partnerorganisatie en dankzij de samenwerking met de YPAB heeft onze stichting vele projecten succesvol kunnen steunen. De samenwerking met de YPAB zelf is de laatste jaren minder intensief, maar een aantal van onze huidige partners (Pelita Hati, YPWG en het Habibie nierziekenhuis) zijn nog steeds gelieerd aan de YPAB.

Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Batam, Kepri

Het Budi Kemuliaan ziekenhuis op Batam is een van onze meest succesvolle projecten. 
Eind jaren tachtig is Budi Kemuliaan het eerste particuliere ziekenhuis op Batam. In het begin is het nauwelijks meer dan een kleine kliniek voor moeder en kind. In samenwerking met de YPAB Batam en dankzij ongelooflijk veel steun uit Nederland in de vorm van donaties, mankracht en hulpgoederen groeit het ziekenhuis en tegenwoordig is het Budi Kemuliaan ziekenhuis een middelgroot algemeen ziekenhuis.
De eerste 20 jaar heeft onze stichting het ziekenhuis intensief gesteund. Op dit moment is de samenwerking minder intensief, omdat het ziekenhuis steeds minder behoefte heeft aan ondersteuning. 
We zijn ongelooflijk trots dat wij hebben kunnen bijdragen aan de opbouw van dit ziekenhuis, want dankzij Budi Kemuliaan is medische zorg voor minderbedeelden op Batam beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar geworden. 

Yayasan Komunikasi Informasi dan Edukasi Batam (YKIEB), Batam, Kepri

De YKIEB (stichting voor communicatie, educatie en informatie op Batam) richt zich op het bestrijden van HIV op Batam. De organisatie is klein en bestaat uit dr. Yamin, counselor Sibuan, vroedvrouwen Linda en Christin en een team van bijna 15 vrijwilligers. Onze stichting werkt al sinds 2007 met de YKIEB samen. 

Posyandu Pelangi, Batam, Kepri

Posyandu Pelangi is een kraamzorgpost (consultatiebureau) in Sei Panas, Batam-center. Wij werken sinds 2011 samen met de vrijwilligsters van de post.

SLB Pelita Hati, school voor autistische kinderen, Jakarta

Pelita Hati is een school voor autistische kinderen in oost-Jakarta. Pelita Hati is een kleine school met iets meer dan 20 leerlingen vanwege de intensieve begeleiding die kinderen met autisme nodig hebben. De stichting heeft al langere tijd een partnerschap met de school, maar het was alweer enige jaren geleden dat wij een project van Pelita Hati ondersteunden.

Yayasan Penyantu Wyata Guna (YPWG), Bandung, West-Java

De YPWG uit Bandung is een stichting voor steun aan blinde en slechtziende mensen in de omgeving Bandung. Al sinds onze oprichting werkt stichting Nederland-Batam met de YPWG samen. De samenwerking met de YPWG is een van onze oudste partnerschappen. Onze stichting werkt al meer dan 25 jaar met hen samen.

Perhimpunan Dokter Peduli AIDS Indonesia (PDPAI), Manado, Noord-Sulawesi

De PDPAI is een nationaal opererende organisatie van doktoren in AIDS zorg. Binnen ons HIV programma in Noord-Sulawesi werken wij samen met de provinciale afdeling daarvan. De stichting werkt sinds 2012 met de PDPAI samen, maar leden van de PDPAI zijn al sinds 2007 betrokken bij onze HIV trainingen.

Yayasan Batamang Plus, Manado, Noord-Sulawesi

De Batamang Plus is overkoepelende organisatie van peer-supportgroepen van mensen met HIV/AIDS in Noord-Sulawesi. De eerste contacten met de Batamang Plus stammen van voor 2007 en de organisatie is actief binnen ons HIV programma in Noord-Sulawesi sinds 2008. De stichting steunt vanaf 2012 projecten van de Batamang Plus zelf.

Klinik Pinaesaan, Manado, Noord-Sulawesi

De Pinaesaan kliniek is een kleine kliniek voor basis medische zorg in de Chinese wijk van Manado. De kliniek is gespecialiseerd in reproductieve zorg en de behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen. Wij werken al sinds 2008 met de kliniek samen.

Serba Usaha Kooperasi, Wori

Serba Usaha is een kleine coöperatie van arme gezinnen uit Wori en Ilo-ilo. Serba Usaha wil bijdragen aan de ontwikkeling van haar leden en haar woonomgeving. De coöperatie is sinds 2008 onze partner.

KOMPASS, Sangihe, Noord-Sulawesi

KOMPASS is een zogenaamde community based organization, een vereniging van mensen die willen bijdragen aan de ontwikkeling van het eiland Sangihe. Wij werken sinds 2008 samen.

Yayasan Maha Bhoga Marga (MBM foundation), Mengwi, Bali

De Maha Bhoga Marga (MBM) stichting is een Balinese organisatie die zich richt op sociaaleconomische ontwikkeling en het verbeteren van de gezondheidstoestand van minderbedeelde families op Bali. De stichting werkt sinds 2013 samen met de MBM foundation.

Rumah sakit khusus ginjal Ny. R.A. Habibie, Bandung, West-Java

Het nierziekenhuis is het enige in nierziekten gespecialiseerde ziekenhuis van Indonesië en is vernoemd naar de moeder van oud-president Habibie. Wij steunen het ziekenhuis al sinds haar oprichting 25 jaar geleden.