Aansluiting beleid ontwikkelingssamenwerking

Om fondsen te kunnen werven voor onze projecten moeten deze aansluiten bij het ontwikkelingssamenwerking beleid. Projecten die passen binnen dit beleid zijn bijvoorbeeld onze waterprojecten (Bali, Ilo-Ilo en Sangihe) en de projecten die zich richten op sexuele en reproductieve zorg (Kraamzorgpost Pelangi, HIV programma Batam en HIV programma Noord-Sulawesi en bevordering medische zorg Noord-Sulawesi).

Ontwikkelingen in Indonesië aangrijpen

Dankzij maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen activiteiten met minder fondsen uit Nederland gerealiseerd worden. Dit gebeurt al in Noord-Sulawesi bij ons HIV programma en de bevordering van medische zorg.

Inspelen op nieuwe doneervormen en veranderend doneergedrag

Donateurs zijn op zoek naar een betrouwbare goede doelen organisatie, die effectieve en efficiënte projecten realiseert en die daarover transparant en regelmatig communiceert. Dat doen wij door in te zetten op onze kerncompetenties (kennis van onze doelgroepen, partners en werkgebieden, professionaliteit en gestructureerde manier van werken en transparante communicatie) en unieke werkwijze en door inrichting van onze organisatie (Zie bestuur en organisatie).

Unieke werkwijze

Wij combineren van doelstellingen

Wij zijn de enige Nederlandse organisatie die zich in Indonesië richt op gezondheidszorg en de bestrijding van HIV/AIDS voor arme en kansarme mensen. Dit is goed zichtbaar binnen onze projecten in Noord-Sulawesi waar wij op dezelfde project locatie sociale, medische en HIV projecten realiseren (LINK invoegen).

Wij zetten in op een attitudeverandering

Wij proberen niet alleen de projectdoelen te realiseren, maar ook de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van arme en kansarme mensen te bevorderen. Wij werken samen met lokale organisaties, omdat de directe inbreng van doelgroepen en lokale partners kan leiden tot die attitudeverandering.

Wij vertellen een genuanceerd verhaal

Wij vinden het belangrijk u goed en transparant te infomeren over de successen en complicaties van projecten, zodat weet waar uw geld aan besteed wordt en weet wat u kunt verwachten van onze projecten.

Emancipatie van vrouwen heeft onze aandacht

Vrouwenemancipatie is belangrijk voor sociaaleconomische ontwikkeling. Daarom is binnen al onze projecten aandacht voor de rol van vrouwen. 

Stuurfactoren projectrealisatie

Zelfstandigheid lokale organisaties

De stichting werkt samen met lokale Indonesische partners. Dit zijn zelfstandige organisaties.

Passend binnen onze gedragscode 

Partnerorganisaties houden zich aan onze gedragscode en sluiten geen mensen uit op basis van etniciteit, geslacht of geloof. 

Open en eerlijke communicatie 

Open en eerlijke communicatie is essentieel voor een succesvol partnerschap. Alleen met transparante communicatie is het mogelijk problemen op te lossen en vertrouwen te laten groeien.

Projectkeuze

Draagt bij aan onze uitgangspunten

Projecten moeten bijdragen aan onze doelstellingen en dienen de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze doelgroepen te bevorderen. 

Bekendheid met partner & doelgroepen

Wat is de ervaring en expertise van de partnerorganisatie? Wat is de omvang, status en achtergrond van de doelgroep en is er sprake van belangenverstrengeling en familierelaties?

Probleemanalyse

Middelen worden ingezet ter realisatie van duidelijk omschreven doelen en doelstellingen. Deze komen voort uit een probleemanalyse, waarin wordt ingegaan op de reden waarom problemen ontstaan zijn, waarom die niet eerder opgelost zijn en waarom onze hulp hierbij noodzakelijk is.

Omgevingsanalyse

Welke andere organisaties zijn actief in het gebied en hoe staan belanghebbenden tegenover het voorgestelde project?

Toekomstbestendigheid

De resultaten van projecten moeten duurzaam zijn. Het is van belang dat duidelijk is wie de gerealiseerde infrastructuur zal onderhouden en wie eigenaar is van die infrastructuur.

Projecten moeten SMART zijn

Projectvoorstellen moeten specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn.