Strategie

Wij zoeken aansluiting bij ontwikkeling en in Nederland en Indonesië

Wij onderscheiden ons door onze unieke werkwijze

  • Wij zijn de enige Nederlandse organisatie die zich in Indonesië richt op gezondheidszorg, hiv en de doelgroep arme en kansarme mensen. 
  • Wij bevorderen de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van arme en kansarme mensen. Wij werken samen met lokale organisaties, omdat de directe inbreng van doelgroepen en lokale partners kan leiden tot die attitudeverandering.
  • Wij vinden het belangrijk u goed en transparant te infomeren over de successen en complicaties van projecten, zodat weet waar uw geld aan besteed wordt en weet wat u kunt verwachten van onze projecten.
  • Vrouwenemancipatie is belangrijk voor sociaaleconomische ontwikkeling. Daarom is binnen al onze projecten aandacht voor de rol van vrouwen.
  • Wij werken samen met zelfstandige lokale Indonesische organisaties. ZIj houden zich aan onze gedragscode en sluiten geen mensen uit op basis van etniciteit, geslacht of geloof. 
  • Wij communiceren open en eerlijk, want open en eerlijke communicatie is essentieel voor een succesvol partnerschap. Alleen met transparante communicatie is het mogelijk problemen op te lossen en vertrouwen te laten groeien.

Kernactiviteiten

Waterprojecten

Hiv-programma’s

Opvangprojecten

Beleid

Fondsenwervingsbeleid

De stichting werft middelen om haar projecten in Indonesië te kunnen realiseren en om de continuïteit van de eigen organisatie te kunnen garanderen. Wij hebben het fondsenwervingsbeleid uitgewerkt in een apart beleidsdocument dat u kunt lezen op onze website. Ons wervingsbeleid is hier te downloaden.

Vrijwilligersbeleid

Het bestuur, de kascommissaris, onze vertegenwoordiger in Indonesië en de teams in Nederland zetten zich allen vrijwillig in voor stichting Nederland-Batam. Wij hebben ons vrijwilligersbeleid uitgewerkt in een apart beleidsdocument dat te lezen is op onze website. Het vrijwilligersbeleid is hier te downloaden.

Beleid aangaande databeveiliging

Afspraken betreffend de bescherming van (computer)gegevens (data) tegen risico’s zoals gegevensverlies of het in onbevoegde handen terechtkomen van de data en het, daaruit voortvloeiende, gebruik of misbruik ervan zijn vastgelegd in een apart beleidsstuk ‘databeveiliging’. Het beleidsdocument aangaande databeveiliging is hier te downloaden.

Communicatie met belanghebbenden

Communicatie met belanghebbenden is essentieel voor het creëren van draagvlak en naamsbekendheid, het afleggen van verantwoordelijkheid en het verwerven van middelen. Wij hebben ons communicatiebeleid uitgewerkt in een apart beleidsdocument dat hier te downloaden is.

Klachtenprocedure

Stichting Nederland-Batam beschikt over een formulier dat hier te downloaden is, waarin de procedure voor het indienen en afhandelen van klachten en kritieken omschreven staat. Dit jaar ontvingen wij geen klachten.