Iedereen heeft recht op een zelfstandig en menswaardig bestaan

Maatschappelijke waarde

Stichting Nederland-Batam (Neba) stelt zich als vrijwilligersorganisatie ten doel om effectief bij te dragen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van arme en kansarme mensen in Indonesië. Wij willen dat bereiken door het inzamelen van fondsen, die via lokale organisaties worden ingezet op projecten, die de medische en sociaaleconomische ontwikkeling van de doelgroep bevorderen.

Doelstellingen - Sociaal

Arme en kansarme mensen ondersteunen die zichzelf en hun gemeenschap duurzaam willen ontwikkelen, waardoor zij de instrumenten in handen krijgen om hun leven zelfstandig vorm te geven.

Doelstellingen - Medisch

Medische zorg van goede kwaliteit beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar maken voor minderbedeelden in Indonesië.

Doelstellingen - HIV

Wij willen bijdragen aan het stoppen van de hiv-epidemie, omdat het een groot beslag legt op de medische zorg in Indonesië en de sociaaleconomische ontwikkeling van velen.

Doelgroepen – Arme en kansarme mensen

Wij steunen arme en kansarme mensen, die zichzelf en hun omgeving structureel willen ontwikkelen. Hiermee krijgen zij de instrumenten om hun eigen leven vorm te geven.

Kernwaarden

Combineren van doelstellingen

Als enige Nederlandse ontwikkelingsorganisatie in Indonesië richten wij ons op armoedebestrijding, gezondheidszorg en hiv.

Inzetten op attitudeverandering

Wij willen de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze doelgroepen bevorderen. Daarom werken wij samen met lokale organisaties, omdat dit kan leiden tot die attitudeverandering.

Belanghebbenden serieus nemen

Belanghebbenden serieus nemen betekent een genuanceerd verhaal vertellen. Donoren hebben behoefte aan transparante informatie over de organisatie en hun resultaten. Zij nemen daar meer tijd voor.

Emancipatie van vrouwen

Vrouwenemancipatie is essentieel voor sociaaleconomische ontwikkeling. Daarom is binnen al onze projecten aandacht voor de rol van vrouwen.