Uitgangspunten

Iedereen heeft recht op een zelfstandig en menswaardig bestaan

Stichting Nederland-Batam is een CBF gecertificeerde Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor kansarme mensen in Indonesië. Wij willen mensen in Indonesië helpen, zich op eigen kracht, uit armoede te werken. Daarom steunen wij in tijd beperkte projecten, maar gaan langdurige samenwerkingsverbanden aan met lokale partnerorganisaties.

Aan de basis van ons werk staat de overtuiging dat alle mensen gelijk zijn, dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan en dat ieder mens het in zich heeft veranderingen teweeg te brengen bij zichzelf, zijn of haar familie en de gemeenschap.

Doelstelling - Sociaal

De stichting steunt groepen minderbedeelden, die zichzelf en hun omgeving structureel, in sociaaleconomische zin, willen ontwikkelen. Dankzij sociaaleconomische ontwikkeling krijgen zij zelf de instrumenten in handen om hun leven vorm te geven.

Doelstelling - Medisch

De stichting wil bijdragen aan het beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar maken van medische zorg van goede kwaliteit voor minderbedeelden in Indonesië.

Doelstelling - HIV/AIDS

De strijd tegen HIV is een van onze speerpunten, omdat HIV een groot beslag legt op de medische zorg in Indonesië en de sociaaleconomische ontwikkeling van velen belemmert.

Doelgroepen - Arme en kansarme mensen

Wij richten ons op arme mensen, maar ook mensen die vanwege andere bijkomende omstandigheden kansarm zijn. 

Werkgebied - Indonesië

In oorsprong richtte de stichting zich op het eiland Batam, vandaar onze naam. Maar in de loop van de jaren is ons werkgebied sterk uitgebreid. Tegenwoordig rekent de stichting heel Indonesië tot haar werkgebied, maar de stichting richt zich vooral op het eiland Batam, het verstedelijkte gebied rondom Jakarta en Bandung, de provincie Noord-Sulawesi en het eiland Bali.