Naai- en naaldwerk training

Naai- en naaldwerk training

Indonesische partner

De Maha Bhoga Marga (MBM) stichting is een Balinese stichting die zich richt op het ondersteunen, begeleiden en versterken van gemarginaliseerde en kwetsbare groepen op het eiland door bij te dragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling en het verbeteren van de gezondheidstoestand van arme gezinnen, waarbij veel aandacht is voor de vrouwen en kinderen in die gezinnen.
De MBM-stichting draagt al sinds 1982 bij aan het versterken van de economische positie van arme gezinnen op het platteland. Hiervan profiteren nu al ruim 3.000 mensen, waarvan bijna 2.000 vrouwen uit arme gezinnen. Vanaf 2009 steunt de stichting een armoedebestrijdingscampagne in 20 dorpen in 4 districten. In al die dorpen vormen arme mensen meer dan 30% van het totaalaantal inwoners. Sinds 2014 steunt de MBM de ontwikkeling van de informele sector door het bieden van assistentie aan arme gezinnen die een micro-onderneming willen starten. Hierbij ondersteunt de stichting bijna 650 gezinnen uit 20 dorpen.

Probleemomschrijving

Van de totale Balinese bevolking is bijna 5% te classificeren als zeer arm. Zij hebben een inkomen minder dan een euro per dag. Bovendien is, voor het belangrijkste toeristische gebied van Indonesië, het aantal werkeloze mensen hoog.
Gebrek aan vaardigheden, gebrek aan creativiteit bij het inzetten van lokale mensen en de mismatch tussen vaardigheden en arbeidskansen vormen een groot probleem dat alleen samen met vele partijen kan worden opgelost. Een laag onderwijsniveau en een gebrek aan benodigde vaardigheden vormen de basis van het probleem waardoor arme mensen op Bali niet in staat zijn arbeidskansen te grijpen. 
Het gebruik van vrouwen op Bali om een traditionele kebaya te dragen naar formele bijeenkomsten en traditionele, culturele en religieuze activiteiten vormen een grote kans voor ondernemingen in naai- en naaldwerk. Deze kans wordt door gebrek aan technische en ondernemingsvaardigheden niet gegrepen. Bovendien zijn arme mensen niet in staat deze micro-ondernemingen op te starten door gebrek aan startkapitaal en de onmogelijkheid om een banklening te krijgen door het ontbreken van onderpand.

Doelgroepen

De doelgroep van het naai- en naaldwerktrainingsproject bestaat uit arme, jonge vrouwen uit de regio Badung op het eiland Bali, Indonesië. Het zijn vrouwen zonder een regelmatig inkomen, die een sterke motivatie hebben om een eigen bedrijf te beginnen in naai- en naaldwerk. 
Van de naai- en naaldwerktraining zullen 60 vrouwen rechtstreeks profiteren. Indirect zullen ook de gezinnen van de deelneemsters profiteren door het verbeteren van het gezinsinkomen.

Resultaten en effectiviteit

MBM is begonnen met het selecteren van de deelnemers aan de training. Naast vrouwen uit arme gezinnen kunnen ook de meisjes en jonge vrouwen uit het opvanghuis (zie opvang van misbruikte meisjes) deelnemen aan de training. Zij hebben vaak geen werk, of formele opleiding om op terug te vallen en hebben de training nodig om een zelfstandig bestaan te kunnen opbouwen.