Opvang voor misbruikte meisjes

Opvang misbruikte meisjes

Indonesische partner

De Maha Bhoga Marga (MBM) stichting is een Balinese stichting die zich richt op het ondersteunen, begeleiden en versterken van gemarginaliseerde en kwetsbare groepen op het eiland door bij te dragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling en het verbeteren van de gezondheidstoestand van arme gezinnen, waarbij veel aandacht is voor de vrouwen en kinderen in die gezinnen.

Probleemomschrijving

In 2003 zet MBM met twee andere organisaties het Perempuan Mitra Kasih netwerk op voor de ondersteuning van meisjes, vrouwen en kinderen, die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en draagt daaraan bij met een safe-house. Dat safe house is nodig, omdat slachtoffers in hun eigen omgeving niet veilig zijn. 
Het zijn vaak jonge vrouwen (tieners), die bij de familie van hun echtgenoot inwonen. Zij kunnen hun problemen niet delen met hun schoonfamilie, hebben geen toegang tot medische zorg en ze zijn voor hun dagelijks levensonderhoud afhankelijk van anderen. De slachtoffers schamen zich om er met hun eigen ouders en familie over te praten.
Tot nu toe heeft MBM 43 slachtoffers opgevangen, maar het werkelijke aantal slachtoffers van huiselijk geweld ligt veel hoger. Er wordt weinig aangifte gedaan en als het gebeurt, is het meestal iemand uit de omgeving van het slachtoffer. In zeldzame gevallen doet het slachtoffer zelf aangifte. Meestal is het slachtoffer daar te bang voor, omdat ze in economische of sociale zin afhankelijk is van de dader, want meestal is haar echtgenoot, (schoon)vader of een andere vertrouwenspersoon de dader.
De slachtoffers, die tot nu toe zijn opgevangen, werden ondergebracht in een gebouw, dat dienst moet doen als kliniek. Dat is geen ideale situatie. Het safe house programma moet daarom nu in een ander gebouw worden onder gebracht.

Doelgroepen

Meisjes zijn soms nog minderjarig, als ze trouwen. Wanneer stellen op jonge leeftijd trouwen, maakt het gebrek aan levenservaring de kans op problemen groot. De meisjes/vrouwen krijgen vaak de schuld van die problemen en kunnen dan te maken krijgen met huiselijk geweld en lopen het risico door de familie verstoten te worden.
Bij problemen binnen het gezin, zijn het bijna altijd de vrouwen die het slachtoffer zijn. De doelgroep bestaat daarom uit meisjes, jonge vrouwen en hun kinderen. Het gaat hierbij om slachtoffers van fysiek geweld en seksueel misbruik, om meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van gedwongen prostitutie, om meisjes en vrouwen die ongewenst zwanger geworden zijn en om meisjes en vrouwen die met hiv geïnfecteerd zijn en daarom door de familie verstoten worden.

Resultaten en effectiviteit

Dankzij steun van een anoniem Nederlands fonds is het gelukt om een nieuw shelter te bouwen voor de opvang van meisjes, jonge vrouwen en hun kinderen.
Het is een mooi, licht en ruim gebouw geworden, met een grote slaapzaal, een kamer voor de begeleiding, twee douche en toiletruimtes en een keuken.
De shelter wordt intensief gebruikt; Op verzoek van de politie werd er een groep minderjarige slachtoffers van mensensmokkel kortdurend opgevangen, voordat ze gerepatrieerd konden worden.
Op dit moment verblijven nog vier minderjarigen in de tijdelijke opvang. Het zijn twee kleine kinderen, van wie beide ouders in de gevangenis zitten. En twee meisjes die slachtoffer zijn van seksueel misbruik. De jongste is zeven, de oudste is vijftien en is zwanger. Zij zullen binnenkort verhuizen naar de nieuwe shelter.

Toekomstplannen

Nu het gebouw gerealiseerd is, moet het terrein rondom de shelter aangepakt worden, zodat een veilige en rustgevende omgeving ontstaat die geschikt is voor kleine kinderen. Hier willen wij ons het komende jaar, samen met de MBM, voor inzetten.