Waterproject Bali

Schoon water voor Sepang

Indonesische partner

Onze lokale partner, de Balinese stichting Maha Bhoga Marga (MBM), is een maatschappelijke organisatie voor het versterken van gemeenschappen. MBM richt zich op projecten voor armoedebestrijding in gemeenschappen op het platteland van Bali.
Probleemomschrijving
Sepang is een afgelegen en onderontwikkeld dorp in het bergachtige westen van Bali. De omstandigheden er slecht in het dorp. Een van de oorzaken is de beperkte toegang tot water. Dorpsbewoners moeten water halen via modderige paden, bij bronnen in de bergwand, buiten de buurtschappen. Omdat er weinig water is, zijn de sanitaire en hygiënische omstandigheden er ook slecht, wat leidt tot allerlei ziektes, een slechte gezondheid en een lage levensverwachting.

Doelgroepen

Ons waterproject richt zich op Sepang en dan met name op de bij het dorp horende buurtschappen die tegen de berghelling aanliggen. 
Het dorp telt 1.100 gezinnen, waarvan meer dan de helft zeer arm is. Zij moeten rondkomen van minder dan een euro per dag, hun gezondheid is slecht en zij leven onder slechte omstandigheden.
Door de slechte hygiëne, leiden veel dorpsbewoners aan infectieziekten. Dit zorgt voor een lage levensverwachting.

Resultaten en effectiviteit

Om de leefomstandigheden in Sepang te verbeteren begon MBM het ‘Healthy Village’ programma. 
Uit de probleemanalyse die samen met de dorpsbewoners werd gemaakt, kwam naar voren dat toegang tot water aan de basis staat van veel problemen. Binnen ons waterproject, dat onderdeel is van het ‘Healthy Village’ programma, krijgen de buurtschappen toegang tot water op hun erf. De bewoners moeten vervolgens zelf zorgen voor de aanleg van sanitair in huis. 
De eerste fase van het project, waarmee twee buurtschappen toegang tot water kregen, is volledig afgerond. In de tweede fase heeft een derde buurtschap toegang tot water gekregen. 
De waterinfrastructuur is aangelegd en ook de mensen in het derde buurtschap hebben nu water op hun erf. Op het moment dat de mensen daar ook sanitair in huis hebben aangelegd wordt ook deze fase afgerond.
Het is minder moeilijk en minder duur, om in het laatste buurtschap en het dorp een watervoorziening aan te leggen. Daarom kan de waterinfrastructuur daar aangelegd worden met budget van een overheidsfonds voor gemeenschapsontwikkeling. MBM ziet erop toe dat de sanitaire voorzieningen aan huis aangelegd worden en dat ook het laatste buurtschap en het dorp toegang tot water krijgen. Daarna kan het waterproject officieel afgerond worden.

Toekomstplannen

De impact van het waterproject wordt pas in de toekomst duidelijk. Wij verwachten dat het ‘Healthy Village’ programma leidt tot betere hygiënische en sanitaire omstandigheden in het dorp en een betere gezondheid en langere levensverwachting voor de dorpsbewoners. 
Het ‘Healthy Village’ programma loopt door en daardoor kunnen we de ontwikkelingen in het dorp blijven volgen. We zullen u ook in de toekomst blijven informeren over de impact van ons project in Sepang.
MBM heeft gevraagd of stichting Nederland-Batam de samenwerking wil voortzetten om ook in andere dorpen in de omgeving van Sepang toegang tot water mogelijk te maken.