HIV training

Hiv-trainingen Batam

Indonesische partner

Onze lokale partner is de stichting voor communicatie, informatie en educatie op Batam (YKIEB). Deze stichting richt zich met een klein aantal vaste medewerkers en vrijwilligers op het tot staan brengen van de hiv-epidemie op het eiland Batam. Zij biedt accurate informatie over hiv, geeft voorlichting, biedt zorg met een mobiele kliniek en begeleid mensen met hiv.

Probleemomschrijving

Dat sekswerkers moeilijk toegang krijgen tot reguliere zorg, komt door gebrek aan kennis over hiv onder zorgverleners en stigmatisering en discriminatie van mensen met hiv. Met de juiste training krijgen zorgverleners de kennis om veilig met hiv om te gaan, kunnen stigma en discriminatie verminderen en kan de hiv-zorg verbeteren. 

Doelgroepen

Verpleegkundigen en vroedvrouwen uit de eerstelijnszorg zijn de doelgroep voor de hiv-training. De YKIEB kiest juist voor deze groep, omdat zij de toegangspoort vormen tot zorg. Bovendien zijn verpleegkundigen en vroedvrouwen het meest betrokken bij de zorg voor patiënten. 

Resultaten en effectiviteit

Dit jaar zijn opnieuw tweedaagse trainingen georganiseerd voor vroedvrouwen en verpleegkundigen uit de eerstelijnszorg op Batam. Tijdens de training hebben de deelnemers informatie gekregen over een scala aan hivgerelateerde onderwerpen. Misschien wel het belangrijkste onderdeel van iedere training is de getuigenis van iemand met hiv. 
Deze keer gaf Mia haar getuigenis. Ze is getrouwd en heeft twee kleine kinderen. Na een periode van ziekte, gaat ze naar een zorgcentrum in haar buurt. Daar wordt geconstateerd dat ze aids heeft en dat ook een van haar kinderen hiv+ is. 
De getuigenis is onderdeel van de training om deelnemers kennis te laten maken met iemand met hiv/aids buiten hun werk om. Discriminatie en stigmatisering komen vaak voort uit onbekendheid en onwetendheid, onbekend maakt immers onbemind. Daarom lopen de mensen die een getuigenis afleggen mee met het organisatiecomité. De deelnemers hebben dan voor de getuigenis al kennis gemaakt en leren daarmee dat je nooit weet wie hivpositief is en dat je, in de normale dagelijkse omgang, geen risico loopt besmet te worden. 
De deelnemers geven aan de training nuttig te vinden. De training draagt bij aan het begrip voor mensen met hiv, het bevordert de toegang tot reguliere zorg voor mensen met hiv en het verbetert de kwaliteit van de zorg. 

Toekomstplannen

Het trainen van zorgpersoneel uit de eerstelijnszorg voorziet in een grote behoefte. De trainingen dragen bij aan het verminderen van stigmatisering en discriminatie van mensen met hiv, waardoor deze mensen makkelijker toegang krijgen tot de zorg die zij nodig hebben. Bovendien verbetert de kwaliteit van de zorg door de extra kennis die de deelnemers hebben opgedaan.
Door zorgpersoneel uit de eerstelijnszorg te trainen, neemt de kans op vroege detectie van hiv toe. Dit voorkomt de verspreiding van het virus, zeker in combinatie met goede zorg, begeleiding en de juiste medicatie en is een kritische succesfactor in het tot staan brengen van de hiv-epidemie op Batam.