Dialyse training

Dialysetraining 

Indonesische partner

Het Ny. R.A. Habibie nierziekenhuis uit Bandung is al sinds haar oprichting, nu bijna 30 jaar geleden, onze partner voor het beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar maken van dialysezorg in Indonesië. Het ziekenhuis begint als een kleine kliniek voor dialysezorg in Bandung, met twee dialysemachines. De kliniek groeit uit tot het enige in nierziekten gespecialiseerde ziekenhuis van Indonesië met 50 machines en ruim 350 veelal arme patiënten. Bovendien heeft het twee satellietklinieken; een op Batam en een elders in Bandung en ondersteunt het andere ziekenhuizen in Indonesië met het opzetten van dialyseafdelingen. Dit jaar opende het ziekenhuis een nieuwe vleugel en kan het ziekenhuis haar capaciteit verdubbelen. 

Probleemomschrijving

Mensen met nierfalen hebben dialyse nodig, meerdere keren per week, voor de rest van hun leven. Zonder dialyse komen deze mensen te overlijden. Maar dialyse is duur. Gelukkig kon, dankzij de dialysemachines, waterzuiveringsapparatuur en ziekenhuisinrichting die wij jarenlang vanuit Nederland stuurden, het nierziekenhuis dialysezorg ook voor arme mensen betaalbaar maken. 
Tegenwoordig is dialysezorg opgenomen in het volksgezondheidsprogramma (BPJS) van de Indonesische overheid, zodat dialysezorg in principe voor iedereen betaalbaar is. Dialysezorg is echter nog lang niet overal beschikbaar. Ziekenhuizen in heel Indonesië zijn bezig dialyseafdelingen op te zetten. Hiervoor zijn niet alleen dialysemachines en waterzuiveringsapparatuur nodig, maar ook gekwalificeerd personeel.
Het Habibie nierziekenhuis beschikt over een opleidings-centrum, waar dokters, verpleegkundigen en technici getraind kunnen worden in het bieden van zorg aan dialyse patiënten en het werken met en onderhouden van de apparatuur. Het opleiden van dialysepersoneel duurt drie maanden en is niet goedkoop. Dat leidt ertoe dat vooral ziekenhuizen uit afgelegen en onderontwikkelde gebieden, uit geldgebrek, moeite hebben gekwalificeerd personeel aan te trekken of eigen personeel op te leiden.
Samen met het Habibie nierziekenhuis zijn wij aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het opleiden van gekwalificeerd dialysepersoneel ook voor ziekenhuizen uit armere, meer afgelegen en onderontwikkelde gebieden van Indonesië betaalbaar te maken, zodat ook daar dialysezorg beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar wordt.

Doelgroepen

De dialysetraining richt zich op het opleiden van dokters, verpleegkundigen en technici op het gebied van dialysezorg en het gebruik en onderhoud van dialysemachines, waterzuiveringsapparatuur en andere randapparatuur uit arme, afgelegen en onderontwikkelde gebieden. Met het opleiden van gekwalificeerd zorgpersoneel wordt dialysezorg beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar voor arme mensen in die gebieden.

Resultaten en toekomstplannen

De stichting voert op dit moment gesprekken met een niet met name genoemde organisatie over ondersteuning van dit project.