HIV voorlichting

Hiv-voorlichting

Indonesische partner

Medewerkers van de Pinaesaan kliniek van de stichting YBHK uit Manado verzorgen hiv-voorlichting in afgelegen gemeenschappen. De Pinaesaan kliniek is van oorsprong een kliniek voor reproductieve zorg voor arme families van de Chinese wijk van de stad, maar tegenwoordig zijn zij vooral gespecialiseerd in hiv en andere geslachtsziekten.

Probleemomschrijving

Steeds vaker worden mensen buiten de traditionele risicogroepen, zoals huisvrouwen en kinderen, besmet met hiv. Gelukkig betekent een infectie niet langer een doodsvonnis en kunnen mensen met medicatie een normaal leven lijden. Maar dan moeten zij wel bereikt worden met voorlichting, zorg en ondersteuning.
Mensen uit afgelegen gemeenschappen hebben geen toegang tot reproductieve zorg. Ze weten niet hoe zij zich kunnen beschermen tegen hiv. Mensen uit die gemeenschappen, die besmet zijn met het virus, zoeken uit angst voor stigmatisering en discriminatie, vaak niet de zorg die zij nodig hebben. Daarom willen wij deze gemeenschappen bereiken met voorlichting, reproductieve zorg en hiv-diagnostiek.

Doelgroepen

De voorlichting richt zich op de algemene bevolking van afgelegen gemeenschappen in de provincie. 

Resultaten en effectiviteit

Hiv is niet langer een ziekte van de grote stad. Daarom is het belangrijk afgelegen gemeenschappen te bereiken, omdat de mensen daar, door gebrek aan kennis en toegang tot de juiste zorg, kwetsbaar zijn.
Dit jaar is voorlichting gegeven op de eilanden Manado Tua, Sangihe en Talaud. Enkele honderden mensen, voornamelijk vrouwen, hebben aan de activiteiten deelgenomen. 
Bij veel vrouwen werden bacteriële infecties gevonden. Dit maakt hen kwetsbaar voor hiv. Het laat ook zien dat mensen in afgelegen gemeenschappen een gebrek aan kennis hebben over wat goede reproductieve zorg is en hoe je jezelf kunt beschermen tegen hiv.

Toekomstplannen

Het geven van voorlichting, het bieden van reproductieve zorg en het testen op hiv en andere soa’s in afgelegen gemeenschappen blijft belangrijk. Daarom zal de stichting zich hier, samen met haar partners, voor blijven inzetten. We willen ons daarbij richten op jongeren, mensen in de werkzame leeftijd en (aanstaande) moeders.