HIV workshops

Workshops voor mensen met hiv

Indonesische partner

Batamang Plus is de overkoepelende organisatie voor de peersupportgroepen van mensen met hiv in de provincie Noord-Sulawesi. Batamang Plus ziet het als haar missie om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met hiv, kwetsbare groepen en gemarginaliseerde gemeenschappen en om op te komen voor hun rechten en plichten als inwoners van Indonesië.
Als, wat wij in Nederland, een patiëntenvereniging zouden noemen, richt Batamang Plus zich binnen ons hiv-programma in de Noord-Sulawesi op het begeleiden en ondersteunen van mensen met hiv.

Probleemomschrijving

De meeste hiv gevallen worden gevonden onder heteroseksuelen (82%), druggebruikers (6%) en in toenemende mate in de LHBT (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgender) gemeenschap. 
Recente gegevens van de gezondheidsdienst laat zien dat in de provincie 1.950 mensen geïnfecteerd zijn met hiv, van wie 1.302 mensen aids hebben en 204 inmiddels zijn overleden. De gegevens tonen het gebrek aan kennis over hiv, wat leidt tot meer stigmatisering, discriminatie en een lagere kwaliteit van leven.

Doelgroepen

Batamang Plus wil met haar workshops mensen bereiken die pas sinds kort op de hoogte zijn van hun hiv-status, mensen die op de hoogte zijn van hun hiv-status en antiretrovirale (ARV) medicatie gebruiken, of daar binnenkort mee gaan beginnen, hivpositieve (aanstaande) moeder en mensen met hiv uit de LHBT-gemeenschap.

Resultaten en effectiviteit

De workshops zijn erg belangrijk voor mensen met hiv. Terwijl zorgverleners hen begeleiden op het gebied van medicijngebruik, medicatie regimes en de staat van hun immuunsysteem (CD4-tellingen en viral load), biedt Batamang Plus ondersteuning voor de niet-medische, sociaal-maatschappelijke aspecten van hivpositief zijn. 
De workshops zijn een middel om de mensen met hiv te bereiken. Dit jaar werd bijvoorbeeld een workshop over de preventie van de transmissie (overdracht) van hiv van moeder op kind (PMTCT) georganiseerd. Ruim vijftien (aanstaande) moeders met hiv volgden de workshop. Dankzij PMTCT neemt de kans dat kinderen geboren worden met hiv sterk af.

Toekomstplannen

Het komende jaar zal Batamang Plus nog zeker drie workshops organiseren.  Wanneer voldoende middelen beschikbaar zijn zal onze stichting de activiteiten van Batamang Plus blijven ondersteunen.