Waterproject Ilo-ilo

Toegang tot water in Ilo-ilo

Indonesische partner

Onze partner bij de gemeenschapsontwikkeling van het dorp Ilo-ilo is de Serba Usaha coöperatie. De organisatie bestaat uit een groep arme mensen die willen bijdragen aan de ontwikkeling van haar leden en haar gemeenschap. 

Probleemomschrijving

Ilo-ilo is een jonge gemeenschap die gevormd werd door de herplaatsing van arme gezinnen uit het naburige Wori. 
Behalve elektriciteit heeft het dorp geen infrastructuur; geen verharde wegen en geen watervoorziening. Een aantal gezinnen heeft een eigen waterput, maar die zijn niet diep genoeg om ook in het droge seizoen in de behoefte aan water te voorzien.
In het droge seizoen maken mensen daarom gebruik van water uit een klein stroompje om te gebruiken als kookwater, maar ook om te wassen en te baden. Dat gemengde gebruik van water is onhygiënisch en bedreigt de gezondheid van de bewoners.

Doelgroepen

De doelgroep bestaat uit de ruim 170 gezinnen in Ilo-ilo. Van iedere waterplaats profiteren minimaal 40 gezinnen, maar in het droge seizoen maken veel meer mensen gebruik van de waterplaatsen.

Resultaten en effectiviteit

Tot op heden zijn twee waterplaatsen gerealiseerd. Zo een waterplaats bestaat uit een waterput, een toilet- en wasgelegenheid en een daarop aangesloten septic tank. 
Door de aanleg van de waterplaatsen hebben ongeveer 70 van de in totaal 170 gezinnen in het dorp het hele jaar toegang tot water. 
Bovendien is het watergebruik nu gescheiden. Dit zorgt voor een betere hygiëne en dat kan op termijn bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van de dorpsbewoners.

Toekomstplannen

Helaas ontbrak het ons het afgelopen jaar aan voldoende middelen nieuwe waterplaatsen aan te leggen om ook de overige 100 gezinnen duurzaam van water te voorzien.  Het komende jaar hopen wij de middelen te werven, om met een of twee waterplaatsen alle inwoners van Ilo-ilo van water te voorzien en met de aanleg van de toilet- en wasgelegenheden bij te dragen aan het verbeteren van de algemene gezondheidstoestand van de bewoners van het dorp.