Waterproject Bali

Samenvatting

Partnerorganisatie Maha Bhoga Marga (MBM) stichting Partner sinds 2013
Waterproject Bali Start 2013  
  Resultaten 2013 - 2016 Waterproject in Sepang
    2017 - Open Waterproject in Manistutu
 

Probleemomschrijving

Na het afronden van ons waterproject in Sepang, hebben wij het waterproject voortgezet in het dorp Manistutu. 
Manistutu is een agrarisch dorp in het westen van Bali. Het dorp bestaat uit acht buurtschappen en 2.101 families. Van hen leven 155 families in diepe armoede. De meeste dorpelingen werken als dagloners op de omliggende plantages, of houden vee. Velen zijn laagopgeleid en hebben soms alleen de basisschool gevolgd.
Slechts 10% van de dorpelingen heeft een toilet aan huis en de mensen doen hun behoefte in de tuin of in de rivier. Gebrek aan schoon water zorgt voor slechte hygiënische omstandigheden en een slechte gezondheidstoestand. 
MBM leert de dorpsbewoners over een gezonde levensstijl, persoonlijke hygiëne en het gebruik van sanitaire voorzieningen maar dat heeft geen effect zolang schoon water ontbreekt.

Doelen

De aanleg van een watervoorziening, in het buurtschap Tempek Merta Jati van Manistutu.

Resultaten en effectiviteit

Op dit moment moeten de inwoners van het buurtschap ver lopen om water te halen en het water is niet van goede kwaliteit. Daarom willen wij een nieuw reservoir bouwen bij de bron en een distributietank in het buurtschap. Het water wordt vervolgens van de bron naar het buurtschap gepompt. 
Het water is nu nog niet van voldoende kwaliteit, omdat de huidige inrichting bij de bron ervoor zorgt dat het water makkelijk besmet kan worden met fecale bacteriën uit de omgeving. Door het verbeteren van de voorzieningen bij de bron zorgen wij ervoor dat het water niet langer besmet kan worden. Dit, in combinatie met de gedragsverandering en daarmee samenhangende verbeterde hygiëne, zorgt ervoor dat het water in de bron de kwaliteitsstandaarden voor schoon water van het Indonesische Ministerie voor volksgezondheid kan halen.
Dankzij betere hygiënische omstandigheden kan het aantal infecties afnemen, verbetert de algemene gezondheid en kan ook de moeder- en kindersterfte rondom geboorte afnemen.