Waterproject Ilo-ilo

Samenvatting

Partnerorganisatie Serba Usaha coöperatie Partner sinds 2008
  Start 2014  
  Resultaten 2014 - 2016 Aanleg 2 sanitaire voorzieningen
    2017 - Open Start aanleg 3 voorzieningen
  Ondersteund door   Nacht van de Fooi en Wilde Ganzen
 

Probleemomschrijving

In het dorp Wori was onvoldoende ruimte om jonge gezinnen een woonplek te bieden. De lokale overheid besloot daarom rond 2010 een stuk gemeentegrond beschikbaar te stellen voor de huisvesting van deze gezinnen. Dat werd Ilo-ilo.
Als jonge gemeenschap heeft Ilo-ilo tal van problemen, maar een van de grootste is het gebrek aan schoon water en sanitaire voorzieningen. De meeste gezinnen hebben geen inpandig toilet en een beperkt aantal gezinnen heeft een eigen waterput.
Mensen doen hun behoefte in een primitief buitenhuisje en gebruiken water uit een stroompje als kookwater, om de was te doen en om zich te baden. Dat gemengde gebruik van water is onhygiënisch en bedreigt de gezondheid van de bewoners.

Doelen

Om de bijna 300 arme gezinnen te ondersteunen in hun behoefte aan schoon water en sanitair leggen we waterputten en sanitaire voorzieningen aan. De sanitaire voorziening bestaat uit een toilet en een wasgelegenheid en is voorzien van een terras, om de was te doen en is aan gesloten op een septic tank. Van deze 300 gezinnen maken ongeveer 70 gebruik van de twee eerder door ons aangelegde sanitaire voorzieningen. Met de aanleg van nog drie voorzieningen willen wij de overige gezinnen ook voorzien van schoon water en sanitair.

Resultaten en effectiviteit

Met steun van Nacht van de Fooi en Wilde Ganzen kunnen drie voorzieningen worden aangelegd. We zijn begonnen met het vaststellen van de definitieve locaties voor de voorzieningen. Uit een omgevingsanalyse bleek de behoefte aan een schoonwater- en sanitaire voorziening het grootst in een complex aan de rand van het dorp. Dit complex diende als noodopvang voor overstromingsslachtoffers uit Manado, maar nu wonen er vooral gezinnen uit Wori. Omdat hier de nood het hoogst is, wordt hier de eerste voorziening aan te leggen.
De aanleg van schoonwater- en sanitaire voorzieningen is effectief en draagt bij aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de dorpsbewoners. Dat blijkt uit de mate waarin gebruik gemaakt wordt van de eerder door de stichting gebouwde voorzieningen en het blijkt uit de gesprekken van onze vertegenwoordiger in Indonesië met de mensen uit Ilo-ilo.