· 

Bezoek aan Indonesië

Van de voorzitter,

 

Stichting Neba heeft een nieuw bestuur. Juul Beltman [secretaris], Jan-Gerard Hofland [penningmeester] en ondergetekende, Leo Schreuders [voorzitter], vormen het dagelijks bestuur van de stichting. Samen met het oude dagelijkse bestuur vormen wij het algemeen bestuur van stichting NeBa. Zo blijft de ervaring opgedaan in het verleden, behouden. In Indonesië heeft de stichting twee uitstekende contactpersonen in de personen van Vie Damayanti en Jaco van As. Zij onderhouden nauwe banden met onze partnerorganisaties in Indonesië en vertegenwoordigen de stichting waar nodig.

 

Als dagelijks bestuur vinden wij het heel belangrijk een eigen gevoel te ontwikkelen en een goed beeld te krijgen van het ontwikkelingswerk van stichting NeBA in Indonesië. Daarom hebben we als nieuw bestuur een kennismakingsreis naar Bali en Noord Sulawesi gemaakt. De reis is mogelijk gemaakt door de HartKliniek in Almere, een nieuwe sponsor van NeBa, die zo vriendelijk was de reis te financieren. 

 

Wat hebben we binnen een tijdsbestek van een week gedaan? Veel. We hebben veel gezien en gehoord. We hebben kennis gemaakt met mensen, die geholpen worden met scholing, opvang, HIV/Aids-voorlichting en sanitaire voorzieningen. We hebben kennis gemaakt met onze partnerorganisaties en ze ter plekke aan het werk gezien. We hebben gesprekken met ze gevoerd over hun plannen voor de toekomst, die passen binnen de doelstellingen van NeBa.

 

Het bezoek aan diverse projecten heeft ons geholpen om te zien wie, wat, waar doet en om een band op te bouwen c.q. te verstevigen met de partnerorganisaties. We hebben gezien dat er niet alleen waterputten gebouwd worden, maar ook dat de bevolking wordt geleerd wat hygiëne is, wat de consequenties daarvan zijn voor een gezond leven en schoon water. 

 

Zowel op Bali als in Noord-Sulawesi hebben we betrouwbare partners aangetroffen die op gestructureerde wijze werken. Dit is voor ons van het grootste belang. Als bestuur van stichting NeBa streven wij er naar om de contacten via regionaal werkende partijen te verstevigen. We hebben gezien dat er grote behoefte is aan steun op alle terreinen waar st. NeBa actief is. We hebben pure blijdschap op de gezichten van mensen gezien omdat ze echt geholpen waren met schoon water (waterputten), was- en toiletvoorzieningen.

 

Er moet nog veel gebeuren, naast de bestendiging en uitbouw van relaties met regionale partners is het onderhouden en aanboren van nieuwe bronnen voor de financiering van ons werk essentieel. Wij zijn heel blij met onze donateurs en donaties. Via onze website neba.nl en Facebook zullen wij proberen – o.a. donatieknop - toegang tot onze organisatie laagdrempelig te houden. Wij zullen organisaties benaderen die watermanagement als corebusiness hebben. Verder willen we onderzoeken of we basisscholen kunnen betrekken bij ons werk. Het idee voor adoptie van een waterput of sanitaire voorziening zit in de pijplijn. We gaan aan de slag. Kortom, zoals de titel van het Jaarverslag van 2017 al aangeeft: een nieuw elan!

 

Groeten

 

Leo Schreuders,

Voorzitter

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Ria van As-Klok (zaterdag, 08 september 2018 06:19)

    Mooie introductie van het nieuwe db van stichting Nederland-Batam!