· 

Nieuwjaarswens 2019

Beste sympathisanten van stichting Neba,

 

Het was voor ons als nieuw bestuur van stichting Neba een groot voorrecht om dankzij onze sponsor de Hart Kliniek Nederland enkele projecten die door stichting Nebaworden bekostigd te kunnen bezoeken. We hebben staande in de kommervolle levensomstandigheden van de mensen daar ons gerealiseerd dat er nog veel werk te doen is in Indonesië.

Er lijkt -ik noem het maar- een statistisch misverstand te bestaan over dit immens grote land. Statistieken zijn belangrijk om een zekere richting te bepalen, maar ze geven slechts een globaal beeld. Als bijvoorbeeld de gemiddelde diepte van een rivier voldoende lijkt om erdoor te waden, kan je bij het waden toch verdrinken.

Zo is het ook met de materiële toestand van de bewoners van de buitengewesten van Indonesië. Dat geldt zeker voor de Sangihe Archipel ver weg van Jakarta, en dichterbij bij de Filipijnen. Maar ook op Bali, wat verder weg van de toeristen resorts bestaat een wereld van gebrek aan basisbehoeften. Het zijn die basisbehoeften met name op het gebied van water- en sanitaire voorziening waar de Stichting voor wil staan.

De hiv-voorlichting neemt ook een belangrijke plaats in. Begonnen in Batam heeft de Stichting van dichtbij de tragische export van hiv-besmetting door de sekswerkers daar naar andere delen van het land zien gebeuren. In Bali en Noord-Sulawesi, waar Neba zich verder wil verankeren is de hiv-voorlichting daarom een vast onderdeel van de ondersteuning van Neba aan de lokale bevolking geworden.

De verdere verankering van het werk van Neba in deze gebieden zien we nu als onze voornaamste taak om effectieve hulp te kunnen leveren. Dat betekent dat we onze contacten met professionele en goed georganiseerde lokale partners verder willen uitbouwen.

Dit is verankering voor ons, ook ons motto voor 2019, verankering en verstevigen van de band.  We hopen dit dankzij u daarmee verder te kunnen gaan.

Wij wensen u voor het komende jaar alle goeds en in het bijzonder natuurlijk in uw bereidheid om het goede werk van de Stichting NEBA te blijven ondersteunen

Uw voorzitter, Leo Schreuders


Deel deze blog op je sociale media