· 

Een kind dat water haalt, kan niet naar school

Een kind dat water haalt, kan niet naar school. Wie vies water drinkt, kan daaraan doodgaan.

 Al vele jaren werken wij samen op Bali en in de provincie Noord-Sulawesi samen met lokale organisaties om schoon water en sanitaire voorzieningen beschikbaar te maken in arme gemeenschappen.

 Wilt u met ons 

SAMEN WERKEN AAN WATER

In de regio’s waar wij werkzaam zijn, moeten vrouwen en kinderen vaak ver lopen om schoon water te halen. Samen met de dorpelingen proberen we daar oplossingen voor te vinden door het maken van waterputten, soms wel 12m diep of door water van de bronnen op de bergen via pijpleidingen naar deze gemeenschappen te leiden. Zij bouwen, wij helpen met de aankoop van materialen, leidingen, pompen en dergelijke. 

 Sinds 2007 hebben we inmiddels tientallen arme gemeenschappen aan schoonwater en sanitaire voorzieningen kunnen helpen. De voorzieningen vervullen een voorbeeldfunctie en dragen bij aan een omslag in het denken over hygiëne. Ook wij in Nederland zijn ons steeds meer bewust hoe belangrijk water is, maar voor hen gaat het echt om hun toekomst.

 Helpt u ons mee om hen te helpen? 

 Ria van As, secretaris