· 

De strijkstok

'Er blijft veel aan de strijkstok hangen' betekent 'lang niet alles komt ten goede aan wie er recht op heeft'. Het gaat dan niet om een strijkstok van een viool of cello, maar om een stok waarmee maatbakjes met koren of graan vroeger werden afgestreken als ze waren gevuld. De inhoud kwam met het afstrijken gelijk met de rand van het maatbakje, zo wist je precies hoeveel je kreeg. Blijkbaar probeerden sommige kooplui de strijkstok zó te hanteren dat men er zelf iets aan overhield en de klanten tekort werd gedaan. Een koopman kon bijvoorbeeld tijdens het afstrijken met zijn vingers ongemerkt wat graan uit de maat halen. Ook werd er met de strijkstokken zelf geknoeid.

 

Bij Neba hanteren we geen oneerlijke strijkstokken. Sterker, wij willen dat uw donatie in Indonesië terecht komt waar het effect heeft en proberen daarom de kosten van onze organisatie zo laag mogelijk te houden. Dat lukt goed; onze kosten zijn minder dan 15% van de inkomsten. In ‘Goede Doelen land’ wordt een streefgetal van 25% gehanteerd, waar wij dus ruim onder blijven. Door dat verschil van 10%, kunnen we elk jaar 10.000 Euro meer inzetten voor en met mensen in Indonesië die dat zo hard nodig hebben. Dat betekent bijvoorbeeld dat we een extra toilet- en douchevoorzieningen voor een kleine buurtgemeenschap kunnen realiseren én dat we daarnaast ook de jaarvoorraad aan HIV testen kunnen bekostigen voor de kliniek in Noord-Sulawesi die we ondersteunen. Lage kosten, en niets onnodig aan de strijkstok: dat is extra resultaat daar waar het telt!