Een week tot Giving Tuesday

Wat vliegt de tijd! Volgende week is het 3 december en is het Giving Tuesday. Stichting Nederland-Batam vraagt die dag jullie aandacht voor de waterprojecten die wij samen met onze lokale partners realiseren in Indonesië.

 

Armoede is een vicieuze cirkel, waarbij de gevolgen van armoede, diezelfde armoede alleen maar versterken.

Een van de schakels in de armoedecirkel is het gebrek aan schoon water en sanitaire voorzieningen. Daarom bouwen wij watervoorzieningen en toiletten in afgelegen gemeenschappen in Indonesië.

 

WIJ VINDEN HET VANZELFSPREKEND OM WATER TE DRINKEN UIT DE KRAAN EN OM THUIS EEN TOILET TE HEBBEN. IN INDONESIË KUNNEN MENSEN DAT NIET GELOVEN.

Op het Indonesische platteland heeft lang niet iedereen een toilet, of is het niets meer dan een met zeildoek afgezette vieze latrine. Water haal je uit de rivier of ondiepe bron. Maar dat water is vervuild en het wordt ook gebruikt om te baden en de was te doen. Mensen en dieren hun behoefte doen langs de rivier en besmetten daarmee hun water met poepbacteriën.

Onze waterprojecten dragen bij aan het bereiken van duurzaam ontwikkelingsdoel 6 (SDG-6); toegang tot water en sanitaire voorzieningen.

Door de bouw van sanitaire voorzieningen krijgen mensen toegang tot goede toiletten. Daarmee beëindigen we ontlasten in de open lucht en bieden vrouwen en meisjes een veilige en waardige plek om hun behoeften te doen (Doel 6.2). Met de aanleg van watervoorzieningen en het gebruik van septic tanks verminderen we de vervuiling van oppervlaktewater en voorkomen we lozing van onbehandeld afvalwater (Doel 6.3). Daarmee voorkomen we ook de vervuiling van de leefomgeving en beschadiging van water-gerelateerde ecosystemen (Doel 6.6). En onze waterprojecten versterken internationale samenwerking (Doel 6A) en ondersteunen en versterken de deelname van lokale gemeenschappen aan het verbeteren het beheer van water- en sanitaire voorzieningen (Doel 6B).

Onze waterprojecten geven mensen niet alleen toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen (SDG-6), maar dragen ook bij aan onder andere het verminderen van armoede (SDG-1) en het verbeteren van de gezondheid van mensen (SDG-3).