· 

Vandaag is het Giving Tuesday

Vandaag is het Giving Tuesday. De dag om te geven en om elkaar en anderen te helpen. Wij doen daar van harte aan mee.

Vandaag vragen wij jullie steun voor de waterprojecten die wij op verschillende plaatsen in Indonesië realiseren.

 

Nog een keer op een rij waarom het belangrijk is onze waterprojecten te steunen.

Het verbetert de leefomstandigheden.

Op het platteland van Indonesië is een toilet vaak niets meer dan een vieze latrine en water haal je er uit de rivier of ondiepe bron. Dankzij onze waterprojecten kunnen mensen hun behoefte doen in een toilet en krijgen zij de beschikking over schoon water om te koken en wassen.

Het verbetert de gezondheid van minderbedeelde mensen.

Dankzij schoonwatervoorzieningen en goede sanitaire voorzieningen zijn mensen op het platteland van Indonesië beter in staat hun persoonlijke hygiëne te handhaven. Betere hygiëne zorgt ervoor dat mensen minder snel ziek worden.

Helpt mensen ontsnappen aan armoede.

Armoede gaat over meer dan alleen gebrek aan inkomen. Het is een vicieuze cirkel, waarbij de gevolgen van armoede diezelfde armoede alleen maar versterken. Het ontbreken van schoon water en goede sanitaire voorzieningen is een van de schakels in de armoedecirkel.

Het is een veilige plek voor vrouwen en meisjes.

Je behoefte moeten doen in de bosjes langs de rivier kan voor vrouwen en meisjes ronduit gevaarlijk zijn. Een goede sanitaire voorziening is een waardig en veilige plek voor meisjes en vrouwen.

Het draagt bij aan de zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

De lokale bevolking is betrokken bij het bedenken, plannen, uitvoeren, monitoren en evalueren van de waterprojecten. Dat zorgt voor een gevoel van eigenaarschap voor het project. Dat creëert een gevoel van eigenaarschap, geeft mensen waardigheid en dat maakt de projecten duurzaam effectief. 

Samenwerking met lokale partners

Wij werken altijd samen met lokale organisaties. Zij kennen de lokale omstandigheden het beste, weten precies welke problemen er spelen en weten welke oplossingen werken. 

 

Wij kunnen niet zonder uw steun

Iets eenvoudigs als een toilet kan ervoor zorgen dat mensen niet langer in armoede hoeven te leven. Schoonwatervoorzieningen en toiletten maken werkelijk een wereld van verschil en zorgen ervoor dat mensen zelf aan de armoedecirkel kunnen ontsnappen.

 

Maar dat kan niet zonder uw steun. Deel dit bericht, maar vooral doneer vandaag voor onze waterprojecten. Geef om mensen. Geef voor water en sanitatie. Geef voor Giving Tuesday. 

 

Namens iedereen bij stichting Nederland-Batam, onze lokale partners en de mensen op het platteland van Indonesië alvast van harte bedankt voor je steun.

 

Jaco, vertegenwoordiger van stichting Nederland-Batam in Indonesië

 

#GivingTuesdayNL #Neba