· 

Prettige feestdagen

Onze omgeving wat bij te lichten vanuit ons eigen vuur komt geheel op onszelf aan. Als stichting NEBA proberen we als team enige verlichting te brengen in de Indonesische archipel. Op onze eigen bescheiden wijze licht brengen.

De lichtsymboliek van het kerstfeest is nauw gerelateerd aan de oude zonnewende feesten. De duisternis komt achter ons te liggen en het nieuwe begin van het wassende licht ligt voor ons. Nieuwe kansen dienen zich aan en de reflectie op wat voorbijging en beter kon sterkt ons.

Maar niet overal wordt op die manier met licht en bezinning gewerkt. Onze vrienden in Indonesië kunnen vanuit een andere traditie een eigen visie hebben. 

Zo zien we tijdens de hadj bezinning en licht samenkomen bij het verblijf van de pelgrims op de vlakte van Arafat. Als de gelovigen daar in hun witte lhraam kleding van 's middags tot na zonsondergang verblijven en het licht gedimd raakt wordt een gevoel van reflectie opgeroepen. Een moment dat door velen wordt gezien als het hoogtepunt van de pelgrimage.

Wat mij betreft werken we het hele jaar met ons licht, onze bezieling en reflecteren we doorlopend, en ontmoeten elkaar hierop. Dat wens ik iedereen vooral de mensen rond NEBA toe ook voor het komende jaar.

 

Leo Schreuders, voorzitter stichting Nederland-Batam