· 

Throwback - Bootcompetitie voor vissers

Het is 2003 als ik, tijdens een stage in het Tangkoko natuurreservaat dat gelegen is in de meest noordelijke punt van de provincie Noord-Sulawesi, drie maanden lang optrek met de lokale natuurgidsen uit Batuputih. In die tijd kun je in het dorp nog niet mobiel bellen, er is geen Internet en vaak ook geen elektriciteit en dat geeft de gelegenheid lange gesprekken te voeren over de prachtige natuur rondom het dorp; Batuputih ligt aan de ingang van het natuurreservaat en het leven in het dorp. 

Uit die gesprekken komt naar voren dat de natuurgidsen, die samen een organisatie vormen, volop ideeën hebben over natuurbescherming, over hoe het toerisme naar het natuurreservaat verbeterd kan worden en wat gedaan zou kunnen worden om hun gemeenschap verder te ontwikkelen. Het blijkt dat veel van die ideeën zelfs al uitgewerkt zijn in projectvoorstellen, maar dat het vooral schort aan fondsen om die projecten mogelijk te maken. 

de gedegen voorstellen overtuigen de stichting in 2004 te starten met projecten in Batuputih in Noord-Sulawesi

Enthousiast geworden over de gedrevenheid van de natuurgidsen om hun leefomgeving te verbeteren heb ik, toen ik eenmaal weer terug was in Nederland, de projectvoorstellen voorgelegd aan stichting Nederland-Batam; een organisatie die ik al goed kende omdat mijn beide ouders er vanaf het begin actief in zijn geweest en mijn moeder nog steeds is. Mijn verhalen en de gedegen voorstellen van de natuurgidsen overtuigen de stichting om in 2004 te starten met projecten in Batuputih in Noord-Sulawesi. 

om te kunnen vertellen over het belang van natuurbehoud ontstaat het idee ontstaat voor een bootcompetitie

We richten ons daar op drie thema’s; gemeenschapsontwikkeling, armoedebestrijding en behoud van leefomgeving. Hierbij steunen we projecten in het dorp zelf, zoals het opknappen van de zorgpost en kraamkliniek in het dorp. We investeren in natuurconservatie, omdat behoud van de unieke leefomgeving op zichzelf belangrijk is, maar ook omdat het een belangrijke inkomstenbron is voor de gemeenschap en we dragen bij aan het verbeteren van het toerisme door te investeren in de kwaliteit van het gidswerk en het ontwikkelen van nieuwe toeristische attracties. Omdat bijna iedereen in het dorp visser is, en het de gelegenheid geeft om te vertellen over het belang van het behoud van Tangkoko, ontstaat het idee om een bootcompetitie te organiseren.

De competitie groeit in korte tijd uit tot een enorm evenement dat deelnemers en toeschouwers trekt uit de wijde omgeving

De competitie groeit in korte tijd uit tot een enorm evenement dat deelnemers en toeschouwers trekt uit de wijde omgeving, met races voor traditionele prauwen, races voor snelle met zware motoren aangedreven en van triplex gebouwde boten, wat ze hier Filipijnse boten noemen en bijvoorbeeld races met katintings, dat zijn kleine versies van de traditionele prauwen die met de hand aangedreven worden. Terwijl de bootmannen racen langs het strand verkopen de vrouwen snacks en drinken op het strand aan het, met honderden en misschien wel duizenden, van verre toegestroomde publiek.

De bootcompetities die in ‘05, ’06 en ’07 georganiseerd werden zorgden niet alleen voor aandacht voor het natuurreservaat en een steun in de rug voor de lokale economie. Het zorgde vooral ook voor een boost in zelfvertrouwen voor de leden van de natuurgidsenclub en vrijwilligers uit het dorp, want met het organiseren van de competities ontdekten zij tot veel meer in staat waren dat zij dachten.

Door het organiseren van de competitie ontdekten zij tot veel meer in staat te zijn dan zij dachten

Door het organiseren van de competities ontdekten de mensen in staat te zijn creatieve oplossingen te bedenken voor problemen, deze oplossingen tot uitdrukking te brengen in woord en geschrift, opbouwende kritieken te geven en te ontvangen, op te komen voor hun ideeën en hun ideeën onder de aandacht te brengen van mensen met meer macht, middelen en invloed dan zijzelf.

Daarmee heeft een activiteit, een dag plezier op het strand, waarvan niet onmiddellijk duidelijk is, hoe het structureel en duurzaam kan bijdragen aan het verbeteren van het leven van minderbedeelde mensen, juist een enorm positief effect gehad op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze mensen. 

het gaat ons nooit alleen om het project zelf

Het gaat ons nooit alleen om het project zelf. Het gaat ons ook en misschien vooral om het positieve effect dat het analyseren van de lokale problemen, het ontwikkelen van ideeën om die problemen op te lossen, het uitwerken en verdedigen van projectvoorstellen, het uitvoeren, evalueren en bijsturen van en verantwoording afleggen over projecten heeft op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van minderbedeelde mensen. Juist dat geeft mensen de tools om aan armoede te kunnen ontsnappen. Daarom zijn onze doelgroepen en lokale partners verantwoordelijk voor de projecten en begeleiden en ondersteunen wij hen daarin. Dat is het idee achter al onze projecten en dat maakt ons uniek. 

 

Jaco van As

Vertegenwoordiger van stichting Nederland-Batam in Indonesië