· 

Themablog - NEBA en dialyse

Nieren zijn de filters van je lichaam. Nieren zuiveren je bloed van allerlei afvalstoffen, die je vervolgens kwijtraakt door te plassen. Maar als je nieren niet meer, of niet meer goed genoeg werken, hopen al die afvalstoffen zich op in je lichaam. Dat is levensbedreigend.

Als er sprake is van chronisch nierfalen, dat wil zeggen dat je nieren niet meer werken en ook niet meer herstellen of genezen, heb je de rest van je leven dialyse nodig. 

Bij een dialysebehandeling neemt een apparaat de functie van je nieren over en wordt je bloed, buiten je lichaam, door een filteren gezuiverd van afvalstoffen. Een dialysebehandeling duurt enkele uren. En om gezond te blijven heb je meerdere keren per week, hier in Indonesië twee keer en in Nederland drie of soms wel vier keer per week, een dialysebehandeling nodig.

Dialyse is een levensverlengende behandeling, maar omdat de behandeling de functie van de nieren niet helemaal kan overnemen is de levensverwachting van mensen met chronisch nierfalen wel lager dan van mensen met gezonde nieren. Alleen een transplantatie waarbij de niet meer werkende nier vervangen wordt door een gezonde nier biedt genezing.

STICHTING NEBA HEEFT EEN LANGE GESCHIEDENIS MET DIALYSE.

In 1988, direct na onze oprichting, begint ons partnerschap met wat nu het Habibie nierziekenhuis is, maar wat toen een kleine kliniek was. Sinds die tijd hebben we bijgedragen aan de opbouw van het nierziekenhuis. 

Nederlandse ziekenhuizen moeten veel apparatuur al afschrijven terwijl de apparatuur technisch gezien nog in prima staat zijn. Dat bood de kans deze apparatuur nog jarenlang te gebruiken in Indonesië en daarom hebben wij tussen 1988 en 2016 medische apparatuur, dialysemachines, waterzuiveringsinstallaties en alles wat nodig is om een ziekenhuis in te richten ingezameld bij onder andere Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen en in grote zeecontainers naar Indonesië verscheept. Dankzij de vele donaties uit Nederland kon de kleine kliniek uitgroeien tot het enige in nierziekten gespecialiseerde ziekenhuis van Indonesië, waarbij tegenwoordig met ruim 80 machines dialysezorg geboden wordt aan honderden patiënten. 

ALS JE NIEREN NIET MEER WERKEN HEB JE voor de rest van je leven, meerdere keren per week, dialyse nodig.

Heden ten dage is dialysezorg opgenomen in het verzekeringsprogramma, waardoor het voor iedereen betaalbaar is geworden, maar voor die tijd moesten mensen hun behandeling zelf betalen. Maar dialyse is erg duur, zelfs voor mensen met een modaal inkomen en is het bovendien geen eenmalige behandeling, zoals veel andere medische behandelingen, maar heb je het meerdere keren per week voor de rest van je leven nodig. Dat maakte dat dialyse voor lang niet iedereen beschikbaar en betaalbaar was, zeker niet voor arme mensen. Met de uit Nederland afkomstige tweedehands apparatuur werd het mogelijk de kostprijs van de behandeling laag te houden en kon het Habibie nierziekenhuis met behulp van cross-subsidies van betalende patiënten ook vele arme mensen helpen.

Om zorg te kunnen bieden van goede kwaliteit is goede apparatuur alleen niet voldoende.

Om zorg te kunnen bieden van goede kwaliteit is goede apparatuur alleen niet voldoende, maar is ook goed getraind en opgeleid personeel noodzakelijk. In de beginjaren hebben wij daarom veel vooral technisch personeel naar Nederland gehaald om alles te leren over het juiste gebruik en onderhoud van de apparatuur.

In de beginjaren was het sturen van hulpgoederen een nuttige, effectieve en gepaste vorm van ontwikkelingssamenwerking. Maar langzaam maar zeker veranderde niet alleen onze kijk, maar ook die van de Nederlandse en Indonesische maatschappij op het sturen van hulpgoederen. De Indonesische overheid vond ondersteuning in de vorm van tweedehands medische apparatuur niet langer gepast en maakte de regels voor invoer van dergelijke goederen veel strenger. Tegelijkertijd veranderde in Nederland de afschrijfregels voor medische apparaten, waardoor minder tweedehands apparatuur beschikbaar kwam. Dat maakte ons werk moeilijker. Bovendien groeide bij ons het bewustzijn dat het sturen van goederen hulpafhankelijkheid stimuleert en niet past binnen onze uitgangspunten. 

Vanaf 2016 gaan wij ons intensiever richten op het verbeteren van de kwaliteit van het dialysepersoneel.

Daarom besloot de stichting in 2016 te stoppen met het sturen van hulpgoederen en zijn wij ons vanaf dat moment veel intensiever gaan richten op het verbeteren van de kwaliteit van het dialysepersoneel, niet alleen in het nierziekenhuis zelf, maar in heel Indonesië.

Het Habibie nierziekenhuis heeft een opleidingscentrum voor de training van dokters, verpleegkundigen en technische personeel op het gebied van dialysezorg en gebruik en onderhoud van dialyseapparatuur. Om de kwaliteit van de training te waarborgen, moeten zowel de training zelf, als het opleidingscentrum en het trainingspersoneel geaccrediteerd worden. Hier hebben wij de afgelopen jaren aan bijgedragen. Eerst aan de accreditatie van het curriculum en de trainingsfaciliteiten, en nu aan de accreditatie van het personeel.

Het trainingspersoneel moet beschikken over een bachelorsdiploma verpleegkunde (HBO-V). Daarom ondersteunen we op dit moment samen met Wilde Ganzen, de opleiding van 12 verpleegkundigen. De eerste zes zijn vorig jaar begonnen aan de opleiding. De tweede groep zou dit jaar beginnen, maar dat is door de Coronacrisis een jaar uitgesteld. Op onze website kun je meer lezen over de verbetering van de opleidingskwaliteit van het verpleegkundig personeel. 

Wij werken al 32 jaar samen met het habibie nierziekenhuis

Al met al werken we nu al 32 samen met het Habibie nierziekenhuis en is er nog heel veel te vertellen en schrijven over NEBA en dialyse. Ik zal er de komende tijd nog meer blogs aan wijden.

 

 

Jaco

Vertegenwoordiger van stichting Nederland-Batam in Indonesië


Nu je hier toch bent...

Stichting Nederland-Batam is voor haar projecten volledig afhankelijk van donaties. De stichting kan letterlijk niet zonder jouw steun! Daarom wil ik je om je hulp vragen.

Dat kan door te doneren. Alle donaties, groot of klein, eenmalig of regelmatig, zijn welkom, want alle donaties zijn nuttig en belangrijk. Wij zullen je hulp effectief en transparant gebruiken.

Je kan ook op andere manieren helpen. Je zou dit bericht kunnen delen, of je eigen actie opzetten, zodat meer mensen horen over onze projecten. Je kan ook vrijwilliger worden, of je op een andere manier inzetten voor onze stichting.

Op welke manier je helpt, we zijn dankbaar voor alle hulp!