· 

Neba is jarig

We hebben met zijn allen een heel bijzonder jaar achter de rug. Corona heeft tot een stilstand geleid van de projecten, gelukkig is ons waterproject op Sangihe vlak voor onze verjaardag weer opgestart. Langzaam aan leren we wat beter omgaan met de pandemie, maar we weten allemaal heel goed dat het zonder een vaccin nog niet is afgelopen.

 

De HIV situatie op Batam blijft onverminderd onze aandacht vragen, daar is nog een grote inspanning nodig. Dat is zonder extra hulp niet mogelijk. De samenwerking op HIV gebied elders verloopt dankzij onze lokale partners en dankzij de steun van een gulle gever redelijk goed.

 We kunnen onszelf gelukwensen met de partners in Indonesië en de geldschieters, maar wat betreft dat laatste moeten we ook als 33-jarige steeds alert blijven. De nood is nog steeds hoog, projecten genoeg nu nog wat mooie verjaardagcadeaus.

 

Vriendelijke groet,

 Leo Schreuders 

Voorzitter NEBA


Nu je hier toch bent...

Stichting Nederland-Batam is voor haar projecten volledig afhankelijk van donaties. De stichting kan letterlijk niet zonder jouw steun! Daarom wil ik je om je hulp vragen.

Dat kan door te doneren. Alle donaties, groot of klein, eenmalig of regelmatig, zijn welkom, want alle donaties zijn nuttig en belangrijk. Wij zullen je hulp effectief en transparant gebruiken.

Je kan ook op andere manieren helpen. Je zou dit bericht kunnen delen, of je eigen actie opzetten, zodat meer mensen horen over onze projecten. Je kan ook vrijwilliger worden, of je op een andere manier inzetten voor onze stichting.

Op welke manier je helpt, we zijn dankbaar voor alle hulp!