· 

De toekomst van HIV in Indonesië

Het duurt nog tot de jaren ’00 voor dat de groeisnelheid begint af te nemen en de laatste jaren lijkt er een plateau bereikt te zijn waarbij naar schatting 650 duizend mensen drager van het virus zijn.

Mensen die eenmaal geïnfecteerd zijn met het virus raken het nooit meer kwijt. Het aantal HIV-positieve mensen kan daarom alleen langzaam door natuurlijk verloop afnemen. Wat nu van belang is voorkomen dat de HIV-positieve mensen zijn ziek worden, dus zorgen dat zij geen AIDS krijgen, én voorkomen dat zij het virus doorgeven aan anderen. 

Beide zaken kunnen bereikt worden met moderne medicatie die ervoor zorgt dat er praktisch geen virusdeeltjes in je bloed in omloop zijn. Dat voorkomt dat je ziek wordt; er zijn immers geen virusdeeltjes om je immuunsysteem aan te vallen, en je kunt ook anderen niet meer besmetten; er zijn geen virusdeeltjes in omloop om aan een ander door te geven. 

Maar wat als je niet weet dat je het HIV-virus bij je draagt? Dan word je onnodig ziek en verspreid je het virus zonder dat je dat weet. Daarom is het belangrijk dat mensen hun HIV-status kennen, want dan weet je of je het virus bij je draagt en kun je maatregelen nemen.

Om HIV tot staan te brengen in Indonesië zijn daarom nu en in de toekomst drie stappen cruciaal; 1. Mensen moeten hun HIV-status kennen, 2. HIV-positieve mensen moeten toegang hebben tot de juiste zorg en medicatie en 3. Het aantal virusdeeltjes dat in omloop is in het bloed van HIV-positieve mensen die medicatie gebruiken moet omlaag. Het liefst naar nul. 

Onze HIV-teams dragen daaraan bij. Zij bereiken afgelegen gemeenschappen en gemarginaliseerde groepen om daar voorlichting te geven en mensen te testen, zodat zij hun HIV-status kennen en weten welke maatregelen zij kunnen nemen om gezond te blijven en om te voorkomen dat zij anderen besmetten. Zij helpen mensen uit die gemeenschappen en groepen die HIV-positief zijn toegang te krijgen tot gespecialiseerde medische zorg en medicatie. En onze teams begeleiden en ondersteunen mensen met HIV.

 

Jaco,

Vertegenwoordiger in Indonesië van stichting Nederland-Batam


Omdat Giving Tuesday en Wereld AIDS Dag samenvallen vragen wij dit jaar je steun voor onze HIV-teams. Klik en doneer nu.

 

Ben je niet in de gelegenheid te doneren?

Je kunt ook helpen door deze blog te delen. Lees meer over onze Giving Tuesday campagne.