· 

Vooruitkijken en achteromzien

De wereld maakt nog steeds deels pas op de plaats, maar er is weer perspectief.

Het afgelopen jaar zijn onze projecten grotendeels stilgevallen of niet opgestart, om veiligheidsredenen, maar schoorvoetend zijn onze waterprojecten op Sangihe weer opgepakt. De andere al toegezegde projecten zullen spoedig volgen. 

Onze dank gaat speciaal naar Jaco en Vie uit, die ver van onze kleine Nederlandse wereld met al zijn voordelen, in Indonesië aan de frontlinie hebben gestaan in 2020. Ze zijn overeind gebleven in de stilte van hun buitenpost, een stilte, die groter was dan hier.

Maar zij en wij, als bestuur hebben niet stilgezeten. Zoals u van ons gewend bent zoeken we eerst het juiste project en daarna delen we het verhaal van het project om de fondsen te werven om dat project te financieren.

Dat kan alleen met lokale partners, waarmee we de banden het afgelopen jaar verder hebben verstevigd. Op die manier kunnen de mensen daar hun verantwoordelijkheid kunnen nemen in de verbetering van hun leefomstandigheden.

Dat wordt heel serieus genomen, ik herinner me de inwijding van een waterput en een sanitair blok, de lokale voorganger opende de bijeenkomst door de hulp van de allerhoogste in te roepen, maar ook de hulp van de mensen, die het onderhoud moeten verrichten. In de gewijde sfeer van de zegeningen werden de aanwezigen daarop aangesproken in de overweging.  Voor mij persoonlijk een indringende ervaring van het belang van de hulp, die alleen werkt als de mensen terplekke ook hun bijdrage leveren.

We krijgen steeds meer respons op onze uitingen via de sociale media, het afgelopen jaar hebben we geleerd, daar nog beter mee om te gaan. We zullen er nog hard aan moeten trekken, maar we merken wel dat mensen en ook jonge mensen geïnteresseerd raken in ons werk.

We danken tenslotte Ria van As voor haar interim-tijd als secretaris, haar plaats is per 1 januari 2021 ingenomen door ons jongste bestuurslid Arne Lambert. Ria zal betrokken blijven in het Algemeen Bestuur, Maarten Reeser zal het AB helaas verlaten, na NEBA vanaf het allereerste begin te hebben ondersteund in verschillende rollen. Klaas Dirk Bruintjes neemt vanaf begin 2021 zitting in het AB. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring en zal zich de komende tijd nader voorstellen.

We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet, dankzij uw interesse in ons werk en dankzij uw vrijgevigheid.

 

Vriendelijk groet,  

 

Leo Schreuders

Voorzitter