· 

33 jaar bij Nederland-Batam, een korte terugblik

Maarten bezoekt samen met Jaap en Ria de twee andere dagelijks bestuursleden het dorp Ilo-ilo ter ere van het 25-jarig jubileum van stichting Nederland-Batam.
Maarten (midden), Jaap (links) en Ria (rechts) bezoeken het dorp Ilo-ilo ter ere van het 25-jarig bestaan van de stichting in 2012.

In december 2020 rondde ik mijn bestuurslidmaatschap van de stichting Nederland-Batam af. 

Kort na oprichting vroeg Jan van den Berg, oprichter van de stichting, mij om als bestuurslid deel te nemen aan de activiteiten van de stichting. Wij kenden elkaar van jongs af aan, ik was inmiddels kinderarts en had langdurige banden met Indonesië.

Jan, huisarts in Ede, had een patiënt met een zwakke gezondheid begeleid bij zijn tocht naar diens “roots” op Batam, en was onder de indruk van de sociale nood van de zee-nomaden en hun gezinnen op Batam. 

Hij richtte daarvoor de stichting op. Het was het eerste project van de stichting, gericht op steun in sociale nood, aanvankelijk alleen op Batam, later ook op Java, Bali, Sulawesi en de eilanden in de Celebes Zee. Jan’s goede contacten met de vrouw van de gouverneur van Batam, Sri Soedarsono, leidden toen tot veel op kinderen gerichte projecten voor minderbedeelden. Vrouwen en kinderen waren in die dagen een belangrijke doelgroep. Het bouwen van een goede kinderafdeling van het nieuw te bouwen ziekenhuis op Batam was daarom een volgend project. In 1988 (mijn eerste bezoek aan Batam) waren er een zeer eenvoudige, maar goed functionerende, kraamkliniek in Nagoya en twee buitenpoliklinieken, maar twee jaar later stond Rumah Sakit Budi Kemuliaan er!

De nabijheid van de grote havenstad Singapore met zijn strenge regels, leidde tot veel mannelijke belangstelling voor Batam. Dat resulteerde in grote HIV-problemen bij jonge vrouwen op Batam, die zowel moeder als kind bedreigden. Met steun van Nederland-Batam ontstond er op Batam een programma van educatie en sociale activiteiten voor deze doelgroep. Dit leidde tot grote expertise over voorlichting en preventie van HIV, dat ook internationaal grote waardering kreeg. Dit leidde in 2006 op Batam tot de Anyelir-kliniek voor HIV-patiënten. Deze activiteiten worden nog steeds voortgezet en door Neba gesteund en zijn inmiddels naar Manado, Sulawesi (met steun van Neba) uitgebreid: de Pinaesaan kliniek.

Maarten (rechtsachter) op bezoek bij de Pelangi kraamkliniek op Batam in 2012.
Maarten (rechtsachter) op bezoek bij de Pelangi kraamkliniek op Batam in 2012.

Op Batam bleek ook behoefte aan nierdialyse faciliteiten. Hiervoor werden in samenwerking met het nierziekenhuis in Bandung, transporten van goed werkende dialyse-machines uit Nederlandse ziekenhuizen georganiseerd. Samen met andere bruikbare medische materialen, zijn in 28 jaar onder verantwoordelijkheid van Neba 188 containers naar Batam en Jakarta verscheept!

In de loop der jaren leidden de goede connecties met organisaties in Jakarta en Bandung tot steun aan autistische en blinde kinderen. Op Bali werd een opvang en scholing voor verwaarloosde meisjes gestart. Met dezelfde organisatie, MBM, werden ook waterprojecten in de armste delen van Bali tot stand gebracht.

Naast 1) primaire sociale projecten op Batam en 2) projecten rond de hiv-problematiek, werd er in de 21ste eeuw door het bestuur van de stichting een koers gekozen voor hulp aan de meest hulpbehoevenden in Indonesië met een product waar Nederland in uitblinkt: waterprojecten. Inmiddels zijn op de eilanden in de Celebes Zee verscheidene sanitatie- en waterprojecten uitgevoerd. 

De dagelijks bestuursleden bezoeken de kliniek van de YKIEB tijdens het jubileumbezoek in 2012.
De dagelijks bestuursleden bezoeken de kliniek van de YKIEB tijdens het jubileumbezoek in 2012.

In deze bestuursomgeving, waar integriteit, motivatie en sociale bewogenheid steeds de boventoon voerden, heb ik mij al die jaren zeer thuis gevoeld.  Ik wens de stichting toe, met de grote ervaring die is opgebouwd, in de kwetsbare delen van Indonesië te kunnen blijven bijdragen aan het welzijn van de bevolking. 

 

Maarten Reeser