Algemeen · 07. augustus 2019
'Er blijft veel aan de strijkstok hangen' betekent 'lang niet alles komt ten goede aan wie er recht op heeft'. Het gaat dan niet om een strijkstok van een viool of cello, maar om een stok waarmee maatbakjes met koren of graan vroeger werden afgestreken als ze waren gevuld. De inhoud kwam met het afstrijken gelijk met de rand van het maatbakje, zo wist je precies hoeveel je kreeg. Blijkbaar probeerden sommige kooplui de strijkstok zó te hanteren dat men er zelf iets aan overhield en de klanten...
Over de projecten · 20. juni 2019
Een kind dat water haalt, kan niet naar school. Wie vies water drinkt, kan daaraan doodgaan. Al vele jaren werken wij samen op Bali en in de provincie Noord-Sulawesi samen met lokale organisaties om schoon water en sanitaire voorzieningen beschikbaar te maken in arme gemeenschappen. Wilt u met ons SAMEN WERKEN AAN WATER In de regio’s waar wij werkzaam zijn, moeten vrouwen en kinderen vaak ver lopen om schoon water te halen. Samen met de dorpelingen proberen we daar oplossingen voor te vinden...
Van de voorzitter · 05. mei 2019
Beste sympathisanten van stichting Neba, We hebben als nieuw dagelijks bestuur langzamerhand onze draai gevonden en voor 2019 een programma staan. De daarvoor benodigde fondsen zijn grotendeels binnen, we kunnen goed voort met de water projecten op Bali en Sangihe en de HIV voorlichting. We hebben ook onze veel jarige partner in de vorm van het RSKG ziekenhuis op Bandung kunnen helpen om de benodigde certificering te verkrijgen om zo hulp te kunnen blijven bieden aan de gezondheidszorg voor de...
Van de voorzitter · 24. december 2018
Beste sympathisanten van stichting Neba, Het was voor ons als nieuw bestuur van stichting Neba een groot voorrecht om dankzij onze sponsor de Hart Kliniek Nederland enkele projecten die door stichting Nebaworden bekostigd te kunnen bezoeken. We hebben staande in de kommervolle levensomstandigheden van de mensen daar ons gerealiseerd dat er nog veel werk te doen is in Indonesië. Er lijkt -ik noem het maar- een statistisch misverstand te bestaan over dit immens grote land. Statistieken zijn...
Over de projecten · 16. november 2018
Veel van onze aandacht bij Neba gaat op aan fondsenwerving en besteding. We doen dat net andersom dan u misschien zou denken...
Speciale acties · 05. oktober 2018
Kort na de aardbeving op Lombok, waar de stichting Nederland-Batam in samenwerking met haar lokale partner MBM, nog steeds hulp biedt aan de bewoners van dit eiland, is Indonesië wederom getroffen door een natuurramp. De aardbeving vlak voor de kust van Sulawesi heeft een tsunami veroorzaakt van wel 6 meter hoog, dat is tot de derde etage van een gemiddeld flatgebouw in Nederland. Deze enorme watermassa heeft alles langs de kust verwoest. De beelden op tv spreken voor zichzelf en de schade is...
Speciale acties · 23. augustus 2018
Lombok is getroffen door een zware aardbeving. U kunt helpen.
Van de voorzitter · 23. augustus 2018
Stukje van de voorzitter over het werkbezoek van het Dagelijks Bestuur aan een aantal projecten op Bali en Noord-Sulawesi.