Algemeen · 21. maart 2021
Maarten bezoekt samen met Jaap en Ria de twee andere dagelijks bestuursleden het dorp Ilo-ilo ter ere van het 25-jarig jubileum van stichting Nederland-Batam.
In december 2020 rondde ik mijn bestuurslidmaatschap van de stichting Nederland-Batam af. Kort na oprichting vroeg Jan van den Berg, oprichter van de stichting, mij om als bestuurslid deel te nemen aan de activiteiten van de stichting. Wij kenden elkaar van jongs af aan, ik was inmiddels kinderarts en had langdurige banden met Indonesië. Jan, huisarts in Ede, had een patiënt met een zwakke gezondheid begeleid bij zijn tocht naar diens “roots” op Batam, en was onder de indruk van de...
Van de voorzitter · 08. januari 2021
De wereld maakt nog steeds deels pas op de plaats, maar er is weer perspectief. Het afgelopen jaar zijn onze projecten grotendeels stilgevallen of niet opgestart, om veiligheidsredenen, maar schoorvoetend zijn onze waterprojecten op Sangihe weer opgepakt. De andere al toegezegde projecten zullen spoedig volgen. Onze dank gaat speciaal naar Jaco en Vie uit, die ver van onze kleine Nederlandse wereld met al zijn voordelen, in Indonesië aan de frontlinie hebben gestaan in 2020. Ze zijn overeind...
Giving Tuesday · 01. december 2020
We doen dit jaar als NEBA weer mee met ‘Giving Tuesday’, we geloven heilig in de kracht van de sociale media om juist die mensen te vinden die worden geraakt door de speerpunten, die NEBA heeft gekozen. Dit jaar kiezen we voor de HIV-voorlichtingsactiviteiten, die door onze lokale deskundige partners met groot enthousiasme worden ondernomen om de lokale bevolking te beïnvloeden niet weg te kijken, maar te accepteren dat er een probleem is waarvan de verspreiding met hulp van velen kan...
Giving Tuesday · 11. november 2020
Outreach voor mensen uit gemarginaliseerde groepen, oftewel het bereiken van mensen uit die groepen met HIV-voorlichting, HIV-testen, reproductieve zorg, counseling en begeleiding, is ontzettend belangrijk, maar tegelijkertijd ook bijzonder moeilijk. Mensen uit gemarginaliseerde groepen zoals mensen uit de LHBT-gemeenschap, sekswerkers en drugsgebruikers zijn vaak hun hele leven lang al het slachtoffer van stigmatisering, discriminatie, misbruik en uitbuiting en daarom staan zij erg wantrouwend...
Giving Tuesday · 04. november 2020
Ergens begin jaren tachtig arriveert het HIV-virus in Indonesië en in tegenstelling tot wat beleidsmakers toen dachten verspreid het virus zich snel over heel het land. Niet alleen mensen uit hoog-risicogroepen worden getroffen, maar ook mensen die zich niet risicovol gedragen raken geïnfecteerd. In de eerste fase groeit de epidemie exponentieel, waarbij het aantal HIV-positieve mensen, exacte data ontbreken, iedere vier jaar vertienvoudigd. In 1991 zijn in heel het land naar schatting...
Giving Tuesday · 27. oktober 2020
Om je te kunnen beschermen tegen HIV en om te weten waar je terecht kunt voor zorg, medicatie en begeleiding als je onverhoopt besmet bent geraakt is goede, eerlijke en betrouwbare informatie essentieel. Maar HIV is een onderwerp dat raakvlakken heeft met seks & seksualiteit, en hierop rust op in Indonesië nog steeds een groot taboe. Je kunt als buitenlandse ontwikkelings-organisatie niet zomaar aankomen bij een gemeenschap met de mededeling dat je vandaag over HIV komt spreken. Mensen...
Giving Tuesday · 20. oktober 2020
HIV is tegenwoordig een chronische ziekte, waarbij je met de juiste medicatie een normaal leven kunt leiden. Maar mensen in afgelegen gemeenschappen weten dat vaak helemaal niet, simpelweg omdat de informatie hen niet bereikt. Daarom bezoeken onze HIV-teams juist wel die afgelegen gemeenschappen om daar voorlichting te geven, te testen, zorg te bieden en mensen te begeleiden naar gespecialiseerde zorg. Maar toegang krijgen tot afgelegen gemeenschappen met een boodschap over HIV is moeilijk...
Algemeen · 13. oktober 2020
Sinds de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 mid-maart, werk ik voornamelijk vanuit huis. Je zou bijna kunnen zeggen dat mijn leven zich beperkt tot het huis: van de slaapkamer via de douche en keuken naar mijn werkplek. Gelukkig is dat niet het hele verhaal. We wonen namelijk in het groen aan de duinen, een gebied wat zich uitstekend leent om er in op te gaan. Uitwaaien op het strand, met de MTB omhoog en omlaag van de hogere duinen afrazen, en heerlijk hardlopend wilde runderen en...
Giving Tuesday · 12. oktober 2020
De relatie tussen onze stichting en de strijd tegen HIV kent een lange geschiedenis. Die relatie begint al in het jaar van onze oprichting, als op Batam ook de eerste persoon met AIDS gevonden wordt. Zeker de eerste jaren is onduidelijk hoe de epidemie zich zal ontwikkelen en lange tijd zien beleidsmakers geen noodzaak om het virus aan te pakken; Zij gaan ervan uit dat de uitbraak de gewone bevolking niet zal raken en dat het de eigen schuld is van mensen die het virus oplopen. Toch zijn er...
Giving Tuesday · 15. september 2020
Als wij als stichting projecten uitvoeren in Indonesië doen wij dat niet alleen. Wij doen dat samen met lokale Indonesische partners. Soms zijn dat organisaties die op provinciaal of landelijk niveau opereren of het zijn grote en middelgrote zorginstellingen. Maar nog vaker zijn het kleine klinieken en verenigingen van mensen die op lokale niveau het verschil willen maken. Op basis van zelfgemaakte omgevingsanalyses bedenken zij projecten, die zij vervolgens zelf uitwerken en uitvoeren, die de...

Meer weergeven