Van de voorzitter

Van de voorzitter · 05. mei 2019
Beste sympathisanten van stichting Neba, We hebben als nieuw dagelijks bestuur langzamerhand onze draai gevonden en voor 2019 een programma staan. De daarvoor benodigde fondsen zijn grotendeels binnen, we kunnen goed voort met de water projecten op Bali en Sangihe en de HIV voorlichting. We hebben ook onze veel jarige partner in de vorm van het RSKG ziekenhuis op Bandung kunnen helpen om de benodigde certificering te verkrijgen om zo hulp te kunnen blijven bieden aan de gezondheidszorg voor de...
Van de voorzitter · 24. december 2018
Beste sympathisanten van stichting Neba, Het was voor ons als nieuw bestuur van stichting Neba een groot voorrecht om dankzij onze sponsor de Hart Kliniek Nederland enkele projecten die door stichting Nebaworden bekostigd te kunnen bezoeken. We hebben staande in de kommervolle levensomstandigheden van de mensen daar ons gerealiseerd dat er nog veel werk te doen is in Indonesië. Er lijkt -ik noem het maar- een statistisch misverstand te bestaan over dit immens grote land. Statistieken zijn...
Van de voorzitter · 23. augustus 2018
Stukje van de voorzitter over het werkbezoek van het Dagelijks Bestuur aan een aantal projecten op Bali en Noord-Sulawesi.