Documentatie

Op de documentatiepagina's vindt u de beleidsstukken, jaarverslagen, machtigingsformulieren voor donaties en standaardformulieren van stichting Nederland-Batam.

 

  • In BELEIDSSTUKKEN vindt u een overzicht van de verschillende beleidsdocumenten van de stichting. Hier kunt u ook de gedragscode en klachtenprocedure van de stichting lezen.
  • In JAARVERSLAGEN kunt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren downloaden. Het meest recente jaarverslag is het verslag over het jaar 2017 met als titel "Een nieuw elan". 
  • In DONEREN kunt u de machtigingsformulieren downloaden voor periodieke schenkingen en om vaste donateur van onze stichting te worden.
  • In STANDAARDFORMULIEREN vindt u ons standaardformulier voor het schrijven van projectvoorstellen in het Engels en Indonesisch.