Giving Tuesday ligt achter ons, maar Je kunt de waterprojecten natuurlijk nog steeds steunen.

Giving Tuesday 2019 ligt achter ons. Namens het bestuur en alle vrijwilligers van stichting Nederland-Batam, onze lokale partners in Indonesië en de mensen uit de gemeenschappen waar wij actief zijn,  hartelijk dank voor jullie aandacht. 

Nog een keer waarom het belangrijk is onze waterprojecten te steunen.

1. Het verbetert de leefomstandigheden en gezondheid van mensen op het platteland van Indonesië.

2. Het help mensen ontsnappen aan armoede.

3. Het geeft vrouwen en meisjes een veilige plek om hun behoefte te doen.

4. Het draagt bij aan de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van arme en kansarme mensen.

5. Het draagt bij aan het bereiken van de duurzaam ontwikkelinsdoelen (SDG-6).

 

Geef om mensen. Geef voor water & sanitatie. Geef voor Giving Tuesday

Stichting Nederland-Batam helpt al meer dan 30 jaar mensen in Indonesië om te ontsnappen aan armoede. Daarbij moet je niet alleen denken aan inkomen, of eigenlijk juist het ontbreken van inkomen. Armoede betekent ook een slechte gezondheid, leven onder slechte omstandigheden en kwetsbaar zijn voor misbruik en uitbuiting.

ARMOEDE is een vicieuze cirkel waaraan je moeilijk kunt ontsnappen.

Als je inkomen laag is, kun je je niets veroorloven en moet je leven onder slechte omstandigheden. Dat heeft gevolgen voor je gezondheid. Je weerstand is laag en je wordt makkelijk en vaak ziek. Maar als je vaak ziek bent kun je niet werken, heb je geen inkomen en blijf je arm.

 

Armoede is een vicieuze cirkel waaraan je alleen bijna niet aan kunt ontsnappen. Daarom helpen wij, samen met onze partners mensen die vicieuze cirkel te doorbreken.

WATER uit de kraan DRINKEN EN DAT IEDEREEN THUIS EEN TOILET HEEFT, is voor ons vanzelfsprekend. IN INDONESIË KUNNEN MENSEN DAT NIET GELOVEN.

Op het Indonesische platteland hebben veel mensen helemaal geen toilet, of is het niets meer dan een met zeildoek afgezette vieze en stinkende latrine. Water haal je uit de rivier of ondiepe bron. Maar dat water is vervuild. Mensen gebruiken het ook om te baden en de was te doen. Mensen en dieren hun behoefte doen langs de rivier en besmetten daarmee hun water met poepbacteriën.

Gebrek aan schoon water en goede sanitaire voorzieningen zorgt ervoor dat mensen arm blijven. Daarom bouwen wij watervoorzieningen en toiletten. 

Gebrek aan schoon water en sanitatie maakt mensen ziek.

Gebrek aan schoon water en sanitatie maakt mensen ziek. Diarree, huidinfecties en longontsteking zijn drie van de meest voorkomende ziektes die het gevolg zijn van vuil water en gebrek aan toiletten en andere sanitaire voorzieningen. Als je ziek bent, kun je niet werken en niet naar school.

Voor volwassenen betekent ziek zijn dat je die dag niet kan werken. Die dag heb je dus geen inkomen.  Voor kinderen betekent voortdurend ziek zijn dat je achter blijft in je ontwikkeling en dat je regelmatig absent bent van school. Dat betekent dat je je school niet kunt afmaken, terwijl dat zo belangrijk is.

 

Zonder werk en opleiding kun je nooit ontsnappen aan armoede. Gebrek aan schoon water en toiletten houdt mensen arm. Help mensen aan armoede te ontsnappen. 

GEEF OM MENSEN. GEEF VOOR WATER EN SANITATIE. GEEF VOOR GIVING TUESDAY.


STEUN ONZE WATERPROJECTEN