Van de voorzitter

Van de voorzitter · 08. januari 2021
De wereld maakt nog steeds deels pas op de plaats, maar er is weer perspectief. Het afgelopen jaar zijn onze projecten grotendeels stilgevallen of niet opgestart, om veiligheidsredenen, maar schoorvoetend zijn onze waterprojecten op Sangihe weer opgepakt. De andere al toegezegde projecten zullen spoedig volgen. Onze dank gaat speciaal naar Jaco en Vie uit, die ver van onze kleine Nederlandse wereld met al zijn voordelen, in Indonesië aan de frontlinie hebben gestaan in 2020. Ze zijn overeind...
Van de voorzitter · 31. augustus 2020
We hebben met zijn allen een heel bijzonder jaar achter de rug. Corona heeft tot een stilstand geleid van de projecten, gelukkig is ons waterproject op Sangihe vlak voor onze verjaardag weer opgestart. Langzaam aan leren we wat beter omgaan met de pandemie, maar we weten allemaal heel goed dat het zonder een vaccin nog niet is afgelopen. De HIV situatie op Batam blijft onverminderd onze aandacht vragen, daar is nog een grote inspanning nodig. Dat is zonder extra hulp niet mogelijk. De...
Van de voorzitter · 01. januari 2020
Aan alle lezers van dit blog, Ik vlieg ieder jaar meerdere keren naar Australië naar onze dochter. Ik verheug me er steeds weer op als de Indonesische Archipel onder het vliegtuig voorbijtrekt. Het breekt de lange reis. De fascinatie over het land maakt zich dan steeds weer van me meester. Vaak vliegen we eerst over Batam, als we opstijgen van Singapore. Vervolgens zie je als het ware de hiv-verspreiding vandaar over de eilanden gaan. Batam als een magneet voor een betere toekomst en...
Van de voorzitter · 19. december 2019
Onze omgeving wat bij te lichten vanuit ons eigen vuur komt geheel op onszelf aan. Als stichting NEBA proberen we als team enige verlichting te brengen in de Indonesische archipel. Op onze eigen bescheiden wijze licht brengen. De lichtsymboliek van het kerstfeest is nauw gerelateerd aan de oude zonnewende feesten. De duisternis komt achter ons te liggen en het nieuwe begin van het wassende licht ligt voor ons. Nieuwe kansen dienen zich aan en de reflectie op wat voorbijging en beter kon sterkt...
Van de voorzitter · 05. mei 2019
Beste sympathisanten van stichting Neba, We hebben als nieuw dagelijks bestuur langzamerhand onze draai gevonden en voor 2019 een programma staan. De daarvoor benodigde fondsen zijn grotendeels binnen, we kunnen goed voort met de water projecten op Bali en Sangihe en de HIV voorlichting. We hebben ook onze veel jarige partner in de vorm van het RSKG ziekenhuis op Bandung kunnen helpen om de benodigde certificering te verkrijgen om zo hulp te kunnen blijven bieden aan de gezondheidszorg voor de...
Van de voorzitter · 24. december 2018
Beste sympathisanten van stichting Neba, Het was voor ons als nieuw bestuur van stichting Neba een groot voorrecht om dankzij onze sponsor de Hart Kliniek Nederland enkele projecten die door stichting Nebaworden bekostigd te kunnen bezoeken. We hebben staande in de kommervolle levensomstandigheden van de mensen daar ons gerealiseerd dat er nog veel werk te doen is in Indonesië. Er lijkt -ik noem het maar- een statistisch misverstand te bestaan over dit immens grote land. Statistieken zijn...