Naai- en naaldwerktraining


naaldwerktraining - fase 2

Partner: Maha Bhoga marga stichting, Bali


meerjaren overzicht projecten

PERIODE  PROJECT
2016-2018

FASE 1 NAALDWERKTRAINING

2019-

FASE 2 NAALDWERKTRAINING

naaldwerktraining - fase 2

START PROJECT

2019                  

VERWACHTE LOOPTIJD

1 JAAR

Mede ondersteund doorNaai- en Naaldwerktraining

Door het laag onderwijsniveau en een gebrek aan de juiste vaardigheden hebben veel Balinese mensen geen werk. Geen werk betekent geen inkomen en dus diepe armoede. Het gebruik van Balinese vrouwen om een kebaya te dragen bij formele bijeenkomsten en traditionele, culturele en religieuze activiteiten is een kans voor ondernemingen in naai- en naaldwerk. Deze kans wordt door gebrek aan technische en ondernemingsvaardigheden niet gegrepen. 

Meisjes verlaten vaak voortijdig hun school, maar zonder opleiding hebben zij weinig kans om werk te vinden.

Meisjes verlaten vaak voortijdig hun school, maar zonder opleiding hebben zij weinig kans om werk te vinden. Een training in naai- en naaldwerk biedt hen de kans kennis en vaardigheden op te doen die nodig zijn om in hun eigen inkomen te voorzien en uit armoede te ontsnappen.

Het project richt zich op getrouwde vrouwen die willen bijdragen aan het gezinsinkomen maar ook op alleenstaande vrouwen. Juist voor hen is het project erg belangrijk, omdat zij door gebrek aan emancipatie en de lokale cultuur eigenlijk geen plaats hebben in de maatschappij. Zij hebben geen sociaal netwerk en moeten in hun eigen inkomen voorzien. De naaldwerktraining biedt die mogelijkheid en draagt daardoor bij aan de autonomie en emancipatie van vrouwen. 

Dankzij steun van onder andere WIlde Ganzen kunnen we dit jaar een tweede fase van de naaldwerktraining realiseren.


steun de naai- en naaldwerktraining