Waterproject Bali

Overzicht


Partnerorganisatie: Maha Bhoga Marga stichting 

Partner sinds: 2013

Start project: 2013 

Begroot 2018: 13.000 euro

Jaar Locatie Realisatie  
2013 - 2014 Sepang fase 1 23.902  
2015 - 2016 Sepang fase 2 12.955  
2017 - 2018 Manistutu 15.176  


Probleemomschrijving

De perceptie van Bali is dat van een welvarend eiland en een tropisch vakantieparadijs. Dat blijkt een eenzijdig beeld. Er zijn nog veel gebieden onderontwikkeld en een groot deel van de bevolking is arm en woont in gemeenschappen waar de leefomstandigheden slecht zijn. 

Manistutu is zo een gemeenschappen. Er wonen 2.100 veelal arme gezinnen. De meeste mensen werken als dagloner op de omliggende plantages en veel van hen hebben niet meer dan een basisschooldiploma. Er is in het dorp zelf geen water en daarom hebben de meeste gezinnen ook geen toilet. Dat zorgt voor slechte hygiënische omstandigheden, een slechte gezondheid en een lage levensverwachting.

Doelstelling

De Maha Bhoga Marga stichting wil de ontwikkeling van arme gemeenschappen op het platteland van Bali stimuleren. Wij dragen daaraan bij met de aanleg van watervoorzieningen. Dankzij die watervoorzieningen krijgen deze gemeenschappen toegang tot schoon water, wat de leefomstandigheden en de hygiënische situatie verbetert en daarmee ook de gezondheid van de dorpsbewoners.

Projectomschrijving

Met het waterproject brengen wij schoon water in het dorp. Daartoe bouwen we een opvangreservoir bij de bron en een distributie bak in het dorp. Water wordt met een dieselpomp naar het dorp gepompt via een rubberpijpleiding, zoals ook gebruikt wordt door Indonesische waterleidingmaatschappijen.


Effectiviteit

Wij verwachten dat het waterproject een positief effect zal hebben op de leefomstandigheden in het dorp en de gezondheid van de dorpsbewoners. 

Voorafgaande aan het project is de waterkwaliteit bepaald. Uit die nulmeting blijkt dat het water besmet is met fecale (poep-) bacteriën. Deze bacteriën komen uit de omgeving in het water terecht. Met de aanleg van het opvangreservoir bij de bron voorkomen we dat.

Door de aanleg van de distributie bak brengen we schoon water in het dorp, waardoor hygiënische maatregelen effectief worden. Je gaat immers niet je handen even wassen als je daarvoor een kilometer moet lopen en juist eenvoudige handelingen als handen wassen hebben een enorm effect op de gezondheid. Handen wassen vermindert het aantal gevallen van diarree met 1/3de en onder mensen met een zwak immuunsysteem zelfs met 2/3de. Handen wassen beschermt 1 op 3 kinderen tegen diarree en 1 op 5 kinderen tegen longontsteking (Bron: Centers for Disease Control & Prevention (CDC)). Ook de leefomstandigheden en gezondheid van de inwoners van Manistutu wordt gemeten, zodat we het effect van ons waterproject op de gezondheid kunnen blijven volgen.

Voortgang van het project

Tijdens de afronding van het waterproject in Sepang vroeg de Maha Bhoga Marga stichting of wij het project zouden willen voortzetten in andere gemeenschappen. De voorbereidingen daarop werden afgerond met het werkbezoek van ons Dagelijks Bestuur aan Manistutu.

Begin mei is de overeenkomst getekend voor de aanleg van de watervoorziening in Manistutu en is het eerste deel van de fondsen voor de uitvoering van het project overgemaakt.

Na uitgebreid voorlichting te hebben gegeven aan de dorpsbewoners over het waterproject en de geplande activiteiten is MBM inmiddels begonnen met de aanleg van het waterreservoir bij de bron. Dat gebeurt samen met de inwoners van Manistutu. Zij helpen onder andere met de graafwerkzaamheden. Dat is hun ‘in-kind’ bijdrage aan het project en essentieel voor het eigenaarschap van het project. 

 


Steun onze waterprojecten

De toegang tot water en sanitaire voorzieningen is een duurzame ontwikkelingsdoel (SDG-6). Daarom bouwen we op verschillende plaatsen in Indonesië schoon watervoorzieningen, waterplaatsen, toiletten en wasgelegenheden. U kunt daarbij helpen.

Maak vandaag nog uw gift over.