sanitaire voorzieningen voor schoolgaande kinderen op Sangihe

Kinderen die voortdurend ziek zijn door het ontbreken van goede toiletten lopen achterstanden op. Ze doen het ook minder goed op school. Dat is een groot probleem, want juist een opleiding is zo belangrijk om te kunnen ontsnappen aan armoede.

Niet alle vormen van onderwijs overal beschikbaar op de afgelegen eilandengroep Sangihe. Kinderen moeten daarom al op jonge leeftijd in de kost. In Zuid-Tabukan, de regio waar wij actief zijn, zitten veel kinderen in de kost. Maar lang niet alle scholen en kosthuizen hebben goede sanitaire voorzieningen.

juist kinderen zijn gevoelig voor slechte hygiënische omstandigheden

Toiletten op Sangihe zijn vaak niets meer dan een vieze en stinkende met zinkenplaten afgezette latrine. Gevoelsmatig is meteen duidelijk dat als dat je toilet is, het gevolgen heeft voor je gezondheid. Om dit met cijfers te onderbouwen hebben we gekeken naar drie factoren die gerelateerd zijn aan slechte hygiëne; diarree, ondervoeding en kindersterfte.

  • Diarree wijst op slechte hygiënische omstandigheden. Het officiële aantal diarree-gevallen is laag, maar het werkelijke aantal ligt veel hoger. Diarree zo gewoon dat mensen hiervoor alleen naar de dokter gaan als het echt ernstig is. 
  • Mensen die voortdurend last hebben van diarree kunnen onvoldoende voedingstoffen opnemen. Daarom kunnen we ondervoeding gebruiken als een indicator van de hygiënische omstandigheden. 
  • Een derde factor is kindersterfte. Kindersterfte kan het gevolg van slechte hygiënische leefomstandigheden van de kinderen, maar zegt ook iets over de leefomstandigheden en mate van ondervoeding van de moeder. 

Het veel voorkomen van diarree, ondervoeding en kindersterfte wijzen op slechte hygiënische omstandigheden op het eiland. 


Een eenvoudig maar goed toilet voorkomt ziektes, kinderen ontwikkelen zich beter en ze doen het beter op school. Dit geeft hun de kans op een goede toekomst.

 


Eenvoudige toiletten verbeteren de hygiënische omstandigheden enorm

Wij gaan de komdende tijd acht toiletblokken bouwen nabij scholen en plaatsen waar veel kinderen “in de kost” zitten. Daarnaast gaan we hygiëne-lessen aanbieden op de scholen en zullen we voorlichting geven aan hospita’s en gastgezinnen over het belang van goede sanitaire voorzieningen en persoonlijke hygiëne.


Stichting Nederland-Batam is voor het realiseren van haar projecten volledig afhankelijk van donaties. De stichting kan letterlijk niet zonder jouw steun! Daarom vragen wij jou om te doneren. Alle donaties, groot of klein, eenmalig of regelmatig, zijn welkom, want alle donaties zijn nuttig en belangrijk.

Wij zullen je hulp effectief en transparant gebruiken.

 

IK DONEER EN HELP DAARMEE ARME EN KANSARME MENSEN IN INDONESIË.


Dankzij het waterproject hoeven arme mensen niet langer hun behoefte te doen in een vieze latrine en te baden in het zicht van iedereen, maar kunnen hiervoor gebruik maken van een nette en hygiënische en waardige voorziening.

96% van de aan ons gedoneerde middelen besteden we aan onze projecten. De overige 4% gebruiken we voor fondsenwerving en het beheer van de stichting. Iedereen is op vrijwillige basis actief en doet dat zonder salaris. Daarmee houden we onze kosten laag.

Wij vertellen graag over onze successen, maar maken er geen geheim van als zaken niet lopen zoals gehoopt. 

Door transparant te zijn over successen en risico's krijg je een eerlijk beeld van hoe wij jouw steun inzetten en welke effecten dat heeft.