Waterproject Sangihe


sanitaire voorziening voor schoolgaande kinderen

Partner: Kelompok peduli aset wisata alam sangihe (KOMPASS)


Meerjaren overzicht projecten

PERIODE FASE AANTAL VOORZIENINGEN
2009-2015 1 7 VOORZIENINGEN
2016-2018 2 9 VOORZIENINGEN
2019- 3 8 VOORZIENINGEN

sanitaire voorzieningen voor schoolgaande kinderen

START PROJECT 2019                  
VERWACHTE LOOPTIJD 3 JAAR                

Ondersteund door

Een Nederlands fonds dat niet bij naam genoemd wil worden.sanitaire voorzieningen voor schoolgaande kinderen

Gebrek aan sanitaire voorzieningen zorgt voor slechte hygiënische omstandigheden en juist kinderen zijn daar gevoelig voor.

Slechte hygiëne maakt kinderen kwetsbaar voor ziektes als diarree, longaandoeningen en huidinfecties. Door die ziektes lopen zij groeiachterstanden op; kinderen blijven klein voor hun leeftijd, krijgen zij te maken met ontwikkelingsachterstanden (zowel mentaal als fysiek) en kunnen zelfs komen te overlijden. De ontwikkelingsachterstanden en absenties als gevolg van ziek-zijn zorgen ervoor dat de kinderen minder goed presteren op school. Terwijl onderwijs en een goede opleiding juist essentieel zijn om te kunnen ontsnappen aan armoede.

 

Sangihe is het hoofdeiland van een groep afgelegen, dunbevolkte en arme eilanden. Onderwijs is niet overal beschikbaar en kinderen moeten daarom al op zeer jonge leeftijd in de kost bij familie, een hospita, of kosthuis. In de regio Zuid-Tabukan zijn wel  veel scholen en daarom zijn er ook veel kinderen in de kost. Maar lang niet alle scholen, kosthuizen en woningen van gastgezinnen en familieleden hebben sanitaire voorzieningen.

 

juist kinderen zijn gevoelig voor slechte hygiënische omstandigheden

Diarree, kindersterfte en ondervoeding kunnen alle drie het gevolg zijn van slechte hygiënische omstandigheden. Wat betreft het aantal gevallen van diarree scoort Sangihe op het provinciaal gemiddelde, maar de omstandigheden wat betreft kindersterfte en ondervoeding zijn ernstiger dan elders in Noord-Sulawesi. De aanleg van sanitaire voorzieningen zorgt voor betere leefomstandigheden en kan diarree, kindersterfte en ondervoeding helpen voorkomen.

Dankzij eenvoudige sanitaire voorzieningen worden persoonlijke hygiëne maatregelen (handen wassen) mogelijk. Dit voorkomt ziektes en ontwikkelingsachterstanden, verbetert schoolprestaties en geeft kinderen de kans te ontsnappen aan armoede.

sanitaire voorzieningen maken eenvoudige hygiëne maatregelen mogelijk

Dankzij steun van een Nederlands fonds dat niet bij naam genoemd wil worden, kunnen we de komende jaren 8 sanitaire voorzieningen bouwen nabij scholen en plaatsen waar veel kinderen “in de kost” zitten, zoals de mensen op Sangihe zeggen. Om het effect van de sanitaire voorzieningen verder te versterken worden daarnaast om hygiëne-lessen aangeboden op de scholen en zal voorlichting gegeven worden aan hospita’s, gastgezinnen en families over het belang van persoonlijke hygiëne.

Het waterproject heeft voor een omslag gezorgd in het denken over de noodzaak van hygiëne en sanitaire voorzieningen.

Sanitaire voorzieningen verbeteren de hygiënische omstandigheden waaronder de mensen op Sangihe leven. Vooral kinderen hebben profijt van die betere leefomstandigheden omdat juist kinderen gevoelig zijn voor ziektes die zich door slechte hygiëne verspreiden zoals diarree, huidinfecties en longaandoeningen. Door die ziektes lopen zij ontwikkelings- en leerachterstanden op die hun een kans op een goede toekomst ontnemen.Steun onze waterprojecten