Onze Projecten

Stichting Nederland-Batam ondersteunt een groot aantal projecten. Wij voeren die projecten niet zelf uit, dat doen we samen met onze lokale partnerorganisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren, monitoren en evalueren van hun eigen projecten. Wij zorgen voor de financiële ondersteuning en het begeleiden en ondersteunen van onze partners partners. We kiezen voor deze opzet omdat dat de autonomie van onze partners en doelgroepen bevordert, omdat dat het gevoel eigenaarschap van de projecten verbetert en omdat het de hulpafhankelijkheid vermindert.

Waterprojecten

De toegang tot water en sanitaire voorzieningen is een duurzaam ontwikkelingsdoel (SDG-6). Daarom bouwen we op verschillende plaatsen in Indonesië schoon watervoorzieningen, waterplaatsen, toiletten en wasgelegenheden. Op dit moment steunen we waterprojecten op Bali, in het dorp Ilo-ilo in Noord-Sulawesi en op het eiland Sangihe. We zijn bezig het project uit te breiden naar andere gebieden.

Hiv programma's

HIV is nog steeds een groot probleem in Indonesië. Daarom ondersteunen wij inmiddels drie HIV programma's; op Batam en in Noord-Sulawesi en in Gorontalo. Daarnaast hopen we binnenkort te kunnen starten met een programma op Bali.

Sociale projecten Bali

Naast het waterproject ondersteunen we op Bali nog twee sociale projecten. Met het opvangproject ondersteunen wij een shelter voor meisjes, jonge vrouwen en hun kinderen die slachtoffer zijn van misbruik, geweld en uitbuiting. Het andere sociale project is een naai- en naaldwerk training voor vrouwen uit arme gezinnen. Tijdens de training leren de deelnemers technische vaardigheden, maar ook ondernemersvaardigheden.

Dialyseprojecten

Wij ondersteunen de accreditatie van de dialysetraining voor dokters, verpleegkundigen en technici van het Habibie nierziekenhuis uit Bandung, West-Java.