Update April 2024

Beste sympathisanten van NEBA, 

 

 We werken aan de vergroting van het netwerk van NEBA op Bali en ondervinden daarbij zoals vorig jaar aangegeven veel steun van Rodney Westerlaken en zijn team van jonge enthousiaste medewerkers. Belangrijk element hierin is het Bali NGO Platform van de stichting Bali NGO & Associates.

 

In 2023 ging niet alle steun uit naar het gestructureerd werken aan onze speerpunt. Helaas was er ook noodhulp nodig. We hebben via de Westerlaken foundation schoonwaterfilters gedistribueerd onder de ontheemde families. Bovendien hebben we een permanente voorraad noodhulpgoederen gefinancierd financieren zodat toekomstige hulp snel ter plaatse kan zijn.  

 

Voor wat betreft het bestuur hier in Nederland zijn we nog steeds op zoek naar kandidaten voor een bestuursfunctie bij NEBA. We roepen geïnteresseerden op om zich te melden bij de secretaris.

 

We hopen in het lopende jaar uw interesse te kunnen wekken met projecten, die veel mensen de zo noodzakelijke steun in de rug te geven.

 

Vriendelijk groet, Leo Schreuders, Voorzitter

  

Vriendelijk groet,  

 

Leo Schreuders

 

Voorzitter