Sociale & medische projecten

Naast projecten die vallen onder onze speerpunten WATER en HIV ondersteunen we nog een aantal andere projecten die vallen onder onze sociaal-medische doelstelling.

SOCIAAL-MEDISCHE DOELSTELLING

Wij steunen minderbedeelde mensen die zichzelf en hun gemeenschap duurzaam willen ontwikkelen, waardoor zij hun leven zelfstandig vorm kunnen geven, met speciale aandacht is voor het beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar maken van medische zorg van goede kwaliteit.

Het uitvoeren van sociale en medische projecten zit in ons hart en dat doen we al sinds onze oprichting in 1987 toen wijlen oud-president Habibie ons vroeg te helpen bij de opbouw van een hele nieuwe maatschappij op Batam.  Tegenwoordig zijn we niet alleen op Batam actief, maar ook in de provincies West-Java, Bali, Noord-Sulawesi en Gorontalo. 

Op medisch gebied ondersteunen we de verbetering van de opleidingskwaliteit van dialyseverpleegkundigen van het Habibie nierziekenhuis. Daarnaast ondersteunen we op Bali een naai- en naaldwerktraining.


Stichting Nederland-Batam is voor het realiseren van haar projecten volledig afhankelijk van donaties. De stichting kan letterlijk niet zonder jouw steun! Daarom vragen wij jou om te doneren. Alle donaties, groot of klein, eenmalig of regelmatig, zijn welkom, want alle donaties zijn nuttig en belangrijk.

Wij zullen je hulp effectief en transparant gebruiken.

 

IK DONEER EN HELP DAARMEE ARME EN KANSARME MENSEN IN INDONESIË.


Wij zetten ons al meer dan 25 jaar in voor HIV. Eerst op Batam, sinds 2008 ook in Noord-Sulawesi, vanaf 2018 in Gorontalo en nu ook op Bali. Onze HIV-programma's zijn effectief.  Jouw steun draagt daar aan bij.

96% van de aan ons gedoneerde middelen besteden we aan onze projecten. De overige 4% gebruiken we voor fondsenwerving en het beheer en administratie van onze stichting. Iedereen is op vrijwillige basis actief en doet dat zonder salaris. Daarmee houden we onze kosten laag.

Wij vertellen graag over onze successen, maar maken er geen geheim van als zaken niet lopen zoals gehoopt. 

 

Door transparant te zijn over successen en risico's krijg je een eerlijk beeld van hoe wij jouw steun inzetten en welke effecten dat heeft.