Over ons

Waarom zijn we ooit begonnen?

Halverwege de jaren tachtig ontmoet Jan van den Berg, huisarts uit Ede, wijlen oud-president Habibie op Batam. Pak.  Habibie is dan nog geen president, maar hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het eiland tot industrieel eiland. Tot die tijd is Batam een onbeduidend eiland, maar met de industrialisatie komen vele tienduizenden mensen naar het eiland en er ontstaat een hele nieuwe maatschappij. Jan wordt gevraagd hierbij te helpen en op 31 augustus 1987 wordt daartoe stichting Nederland-Batam opgericht. Nog datzelfde jaar beginnen wij met onze eerste sociale en medische projecten.

Kernwaarden

Inzetten op een attitudeverandering

Wij steunen met onze projecten arme en kansarme mensen, omdat je zonder steun bijna niet kunt ontsnappen aan armoede. In die zin zijn arme mensen hulpafhankelijk. Maar je kunt niet duurzaam aan armoede ontsnappen als je hulpafhankelijk blijft. Daarom zetten we bij al onze projecten in op een attitudeverandering naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze doelgroepen.

Belanghebbenden serieus nemen

Geen enkel project is altijd een succes en wij kunnen als kleine organisatie in ons eentje de armoede in Indonesië helemaal niet oplossen. Wij nemen onze belanghebbenden serieus en daarom vertellen we transparant over de mogelijkheden en beperkingen, problemen en successen van onze projecten. Belanghebbenden serieus nemen betekent een genuanceerd verhaal vertellen.

Aandacht voor emancipatie

Vrouwenemancipatie is essentieel voor sociaaleconomische ontwikkeling. Daarom is binnen al onze projecten aandacht voor de rol van vrouwen.

Werkwijze

Samenwerking met lokale partners

We werken altijd samen met lokale partner organisaties.  Zij ontwikkelen hun eigen projecten, die een antwoord bieden op de problemen die zij tegenkomen in hun gemeenschappen. Onze partners zijn betrokken bij en verantwoordelijk voor het bedenken, uitvoeren, monitoren en evalueren van hun eigen projecten. Wij zorgen voor de financiële ondersteuning van het project en de begeleiding en ondersteuning van de partners.

Erkend goed Doel

Stichting Nederland-Batam is door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) als ERKEND GOED DOEL gecertificeerd.

wat is de erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend

Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via onderstaande banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

 


Wij zijn lid van brancheorganisatie Partin

Wij zijn lid van Partin, de branchevereniging voor het particuliere initiatief in ontwikkelingssamenwerking.  Bekijk hier de stichting op Partin.nl


Bestuur en organisatie

STichtingsBestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en bevoegdheden die volgens de wet en onze statuten aan het bestuur wordt opgedragen. Het Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester is verantwoordelijk voor uitvoerende taken. Het Algemeen Bestuur houdt toezicht en bewaakt of projecten passen binnen onze uitgangspunten, strategie en begroting. Bestuursleden vervullen geen nevenfuncties die relevant zijn voor de stichting. Het bestuur zet zich onbezoldigd in. 

 

Voorzitter: Dhr. Leo Schreuders 

Secretaris: Dhr. Arne Lambert

Penningmeester: Dhr. Jan-Gerard Hofland 

Leden: Dhr. Rob Langenberg

 

beleid

Wij hebben ons beleid uitgewerkt in verschillende beleidsdocumenten.