SPEERPUNT WATER

Armoede is een vicieuze cirkel met veel schakels. Eén van de schakels is het gebrek aan schoon water en sanitaire voorzieningen. Daarom bouwen wij watervoorzieningen en toiletten in afgelegen gemeenschappen in Indonesië.

 

WIJ VINDEN water uit de kraan en een toilet VANZELFSPREKEND. IN INDONESIË KUNNEN veel MENSEN DAT NIET GELOVEN.

Op het Indonesische platteland is een toilet vaak niets meer dan een vieze latrine en water haal je uit de rivier of ondiepe bron. Maar dat water is vervuild, wordt ook gebruikt ook om te baden en de was te doen, en mensen en dieren doen hun behoefte doen langs de rivier. Dat gemengde watergebruik vervuild de leefomgeving, is onhygiënisch en maakt ziek.

Onze waterprojecten dragen bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen

Onze waterprojecten dragen bij aan de toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen (SDG6)

  • Geeft toegang tot goede toiletten, stopt ontlasten in de open lucht, biedt veilige en waardige plek voor vrouwen en meisjes (doel 6.2)
  • Vermindert vervuiling oppervlaktewater en lozing onbehandeld afvalwater (doel 6.3)
  • Voorkomt vervuiling leefomgeving en beschadiging ecosystemen (doel 6.6)
  • Versterkt internationale samenwerking en deelname lokale gemeenschappen (doel 6a en 6b)

Onze waterprojecten verminderen armoede (SDG1) en verbeteren de gezondheid van mensen (SDG3).Stichting Nederland-Batam is voor het realiseren van haar projecten volledig afhankelijk van donaties. De stichting kan letterlijk niet zonder jouw steun! Daarom vragen wij jou om te doneren. Alle donaties, groot of klein, eenmalig of regelmatig, zijn welkom, want alle donaties zijn nuttig en belangrijk.

Wij zullen je hulp effectief en transparant gebruiken.

 

IK DONEER EN HELP DAARMEE ARME EN KANSARME MENSEN IN INDONESIË.