NALATENSCHAPPEN

Nadenken over de eindigheid van het leven is niet makkelijk.

Als mensen gevraagd wordt dat toch te doen, dan blijkt dat velen van hen graag zouden willen dat zij, ook na hun overlijden, iets kunnen betekenen voor de idealen waar zij zich bij leven voor hebben ingezet. Veel mensen besluiten een deel van hun nalatenschap te schenken aan een Goed Doel. Ook stichting Nederland-Batam ontvangst schenkingen uit nalatenschappen. 

 

MISSCHIEN WILT U OOK NALATEN AAN ONZE STICHTING?

U kunt stichting Nederland-Batam opnemen als (mede)erfgenaam in uw testament. U zou een legaat, een postume schenking in de vorm van een vast bedrag, kunnen toekennen. U zou ook kunnen kiezen voor het oprichten Fonds op Naam. Dat laatste is een schenking waarbij u een gerichte opdracht kunt geven.  U bepaalt bijvoorbeeld waaraan, aan wie en op welke manier uw schenking besteed wordt. U kunt een Fonds op Naam oprichten via uw testament, maar ook bij leven oprichten. 

 

Wij dankbaar voor uw nalatenschap. Wij dragen er zorg voor dat uw schenking goed besteed wordt, in overeenstemming met uw wensen en met respect voor uw gedachtengoed.

 

HEEFT U BEHOEFTE AAN MEER INFORMATIE?

Dan kunt u contact opnemen met onze secretaris mevr. Ria van As-Klok. Mocht u dat op prijs stellen, dan kan zij ook bij u langskomen voor een persoonlijk gesprek.