Pelita Hati - speciaal onderwijs voor kinderen met autisme

Pelita Hati is een school voor autistische kinderen in het oosten van Jakarta. De school is alweer 25 jaar geleden opgericht door Ibu Tammy, een gepassioneerde psychologe die dagelijks alles geeft voor haar leerlingen. Het ideaal is om de kinderen door te laten stromen naar het reguliere onderwijs en dat lukt ook bij 4 van de 10 kinderen. Alle kinderen krijgen individueel of in kleine groepjes les op hun eigen niveau.

Er heerst veel onbegrip over autisme in indonesië en het stigma is groot

Mensen in Indonesië weten vaak maar weinig over autisme. Kinderen met autisme krijgen daarom vaak het stigma 'gek' opgeplakt, terwijl autistische kinderen vele problemen hebben, maar zeker niet gek zijn. Ouders willen daarom niet altijd erkennen dat hun kind autisme heeft.

Zij sturen hun kinderen daarom vaak naar de 'gewone' school, waar ze, ook als ze het nieveau hebben, onvoorbereid niet tot hun recht en zich niet zo goed ontwikkelen als zou kunnen. Andere ouders denken dat onderwijs überhaupt zinloos is.


i-PADS voor kinderen met autisme

Het blijkt dat iPads een hele effectieve manier zijn om kinderen oefeningen te laten doen en om nieuwe vaardigheden te leren. De kinderen vinden het ontzetten leuk om met de tablets te werken. De iPads zijn vooral nuttig voor de non-verbale leerlingen. Zij kunnen niet praten. Door de symbolen op tablets te gebruiken kunnen zij ineens wel communiceren. Dankzij de iPads was het voor veel ouders voor het de eerste keer dat zij met hun kind konden praten. 


Stichting Nederland-Batam is voor het realiseren van haar projecten volledig afhankelijk van donaties. De stichting kan letterlijk niet zonder jouw steun! Daarom vragen wij jou om te doneren. Alle donaties, groot of klein, eenmalig of regelmatig, zijn welkom, want alle donaties zijn nuttig en belangrijk.

Wij zullen je hulp effectief en transparant gebruiken.

 

IK DONEER EN HELP DAARMEE ARME EN KANSARME MENSEN IN INDONESIË.


Dankzij de iPads kunnen non-verbale autistische kinderen, kinderen die niet kunnen spreken voor het eerst van hun leven communiceren met hun ouders.

96% van de aan ons gedoneerde middelen besteden we aan onze projecten. De overige 4% gebruiken we voor fondsenwerving en het beheer en administratie van onze stichting. Iedereen is op vrijwillige basis actief en doet dat zonder salaris. Daarmee houden we onze kosten laag.

Wij vertellen graag over onze successen, maar maken er geen geheim van als zaken niet lopen zoals gehoopt. 

Door transparant te zijn over successen en risico's krijg je een eerlijk beeld van hoe wij jouw steun inzetten en welke effecten dat heeft.