dialyseprojecten Indonesië


Verbetering opleidingskwaliteit verpleegkundigen

Partner: rskg Ny. R.A. Habibie nierziekenhuis, bandung


meerjaren overzicht projecten

PERIODE PROJECT
1988-2015 DIALYSEPROJECTEN
2016-2018 ACCREDITATIE DIALYSE TRAINING
2019- VERBETERING OPLEIDINGSKWALITEIT

verbetering opleidingskwaliteit

START PROJECT SEPTEMBER 2019 
VERWACHTE LOOPTIJD 3.5  JAAR

mede ondersteund door



Verbetering opleidingskwaliteit verplegend personeel

Als je nieren niet werken, kun je de afvalstoffen niet uit je lichaam verwijderen. Dat is levensbedreigend. Dialyse kan de nierfunctie overnemen. Omdat bij mensen met chronisch nierfalen de nieren niet meer werken en ook niet meer kunnen herstellen hebben zij voor de rest van hun leven dialyse nodig. 

Mensen met nierfalen hebben hun hele leven lang dialyse nodig.

Gelukkig is dialysezorg tegenwoordig verzekerd. Maar dialyse is nog niet overal beschikbaar en daarom werken veel Indonesische ziekenhuizen aan het opzetten van dialyseafdelingen. Daar is behalve apparatuur ook gekwalificeerd personeel voor nodig. Het Habibie nierziekenhuis leidt vanuit haar opleidingscentrum medisch en technisch personeel in drie maanden tijd op in dialysezorg.

Om de kwaliteit van de dialysetraining te waarborgen wordt het opleidingscentrum geaccrediteerd.  Binnen het project voor de accreditatie van de dialysetraining zijn daarin al grote stappen gezet; de trainingsinhoud is geaccrediteerd, de faciliteiten voldoen aan alle eisen en het personeel beschikt over de benodigde certificaten. De nadruk ligt daarom de komende jaren op de verbetering van het opleidingsniveau van de bij de training en het opleidingscentrum betrokken verpleegkundigen.

De bij het trainingscentrum betrokken verpleegkundigen moeten een opleiding op bachelorsniveau hebben. Dat is te vergelijken met een HBO-Verpleegkunde opleiding. De opleiding duurt in totaal tweeëneenhalf jaar en bestaat uit een anderhalf jaar durende theoretische opleiding en een praktijkjaar. Dankzij onder andere Wilde Ganzen kunnen wij de opleiding ondersteunen van 12 verpleegkundigen. De eerste 6 verpleegkundigen starten in september met de opleiding. De tweede groep start volgend jaar.


Steun onze dialyseprojecten