dialyseprojecten Indonesië

Overzicht


Partnerorganisatie: 

RSKG R.A. Habibie nierziekenhuis, Bandung

Partner sinds: 1988 Project start: 2016

Begroot 2019: 6.600 euro

Jaar  Training Realisatie
2016 - 2018 Accreditatie dialysetraining 25.683


accreditatie dialysetrainingen

Als je nieren niet werken (nierfalen), kun je de afvalstoffen niet meer uit je lichaam verwijderen. Dialyse kan de nierfunctie overnemen. Mensen met chronisch nierfalen hebben daarom voor de rest van hun leven dialyse nodig. 

Mensen met nierfalen hebben hun hele leven lang, twee tot drie keer per week, dialyse nodig.

Gelukkig is dialysezorg tegenwoordig opgenomen in het verzekeringspakket (BPJS). Maar dialyse is nog niet overal beschikbaar en daarom werken veel Indonesische ziekenhuizen aan het opzetten van dialyseafdelingen. Daarvoor is behalve apparatuur ook gekwalificeerd personeel nodig. Het Habibie nierziekenhuis leidt dokters, verplegend personeel en technici in drie maanden tijd op in dialysezorg.

Om de kwaliteit van de dialysetraining te waarborgen moet de training geaccrediteerd zijn. Accreditaties worden, eventueel onder voorwaarden, verleend voor een periode van vijf jaar. De dialysetraining is beoordeeld op drie onderdelen; 1) de trainingsinhoud (het curriculum), 2) de trainingsfaciliteiten (het opleidingscentrum) en 3) het trainingspersoneel en werd onder voorwaarden geaccrediteerd. 

De trainingsinhoud (het curriculum) is volledig geaccrediteerd en ook het opleidingscentrum voldoet binnenkort aan alle voorwaarden. Wat nog nodig is om de dialysetraining als geheel volledig te accrediteren, is het verbeteren van het opleidingsniveau van het trainingspersoneel. 

Zij moeten een bachelorsdiploma verpleegkunde hebben. Dat is een driejarige opleiding, die bestaat uit twee jaar theorie en een praktijkjaar. Hier gaan we ons de komende jaren voor inzetten. 


Steun onze dialyseprojecten

Mensen met nierfalen hebben voor de rest van hun leven dialyse nodig. Maar dialyse is niet overal beschikbaar en is niet voor iedereen bereikbaar of betaalbaar. 

Help de dialysepatiënten in Indonesië!