Accreditatie dialysetraining

Overzicht


Partnerorganisatie: 

RSKG R.A. Habibie nierziekenhuis, Bandung

Partner sinds: 1988

Project start: 2016

Begroot 2018: 5.000

Jaar  Training Realisatie
2016 - 2017 Accreditatie dialysetraining 16.954
2018 Accreditatie dialysetraining  


Probleemomschrijving

Als je nieren niet werken, kun je de afvalstoffen niet meer uit je lichaam verwijderen. Dialyse kan de nierfunctie overnemen. Mensen met nierfalen hebben daarom voor de rest van hun leven dialyse nodig. Maar dialyse is duur. Gelukkig is dialysezorg tegenwoordig opgenomen in het verzekeringspakket.

Maar dialyse is niet overal beschikbaar en daarom zijn ziekenhuizen druk bezig met het opzetten van dialyseafdelingen. Daarvoor is naast apparatuur ook gekwalificeerd personeel nodig. Het nierziekenhuis leidt dokters, verplegend personeel en technici op in dialysezorg.

Doelstelling

Om de kwaliteit te waarborgen steunen wij de accreditatie van de dialysetraining.

Effectiviteit

Wij werken al dertig jaar samen met het nierziekenhuis. Met de jaren heeft de stichting daarmee duizenden mensen geholpen. Het nierziekenhuis begint als kleine kliniek met twee dialyse machines. Nu heeft het ziekenhuis 80 dialysestations, twee satellietklinieken (in het Budi Kemuliaan ziekenhuis op Batam en het Pindad ziekenhuis in Bandung) en is het, als enige ziekenhuis in Indonesië, gespecialiseerd in nierziekten.

Het nierziekenhuis beschikt over een trainingscentrum waar dokters, verpleegkundigen en technici opgeleid worden in dialysezorg. 

Projectvoortgang

Om de kwaliteit van de dialysetraining te waarborgen moet de training geaccrediteerd worden. Accreditaties worden verleend voor een periode van vijf jaar, waarbij er drie mogelijkheden zijn; de accreditatie wordt verleend, niet verleend, of verleend onder voorwaarden. 

 

De dialysetraining wordt geaccrediteerd op drie onderdelen;

1) de inhoud (het curriculum),

2) de faciliteiten (het opleidingscentrum) en

3) het personeel.

 

De accreditatie van de trainingsinhoud (het curriculum) is verleend.  De accreditatie van de trainingsfaciliteiten (het opleidingscentrum) is onder voorwaarden verleend. Aan deze voorwaarden kan relatief makkelijk worden voldaan. Er moeten slechts enkele voorzieningen worden aangeschaft om aan de eisen te voldoen.  Ook de accreditatie van het personeel is onder voorwaarden verleend. Om aan de eisen te voldoen moet het personeel beschikken over bepaalde certificaten en een bepaald opleidingsniveau hebben. Met het behalen van de certificaten zijn al grote stappen gezet.  Certificering van het personeel kan op korte termijn afgerond worden. Wat open staat is de opleiding van het trainingspersoneel. 

Toekomstplannen

De verpleegkundigen van het opleidingscentrum moeten een bachelorsdiploma verpleegkunde (hbo-verpleegkunde) hebben. De opleiding duurt twee jaar; een jaar in deeltijd, een jaar voltijds naar school en een jaar stage, die in het ziekenhuis gelopen kan worden. Het opleiden van het trainingspersoneel past niet binnen de huidige begroting.

Het Habibie ziekenhuis ontwikkelt op dit moment een voorstel voor het opleiden van het trainingspersoneel. Hopelijk kan de opleiding van het trainingspersoneel in de tweede fase van ons dialysetrainingsproject gerealiseerd worden.


Steun onze dialyseprojecten

Mensen met nierfalen hebben voor de rest van hun leven dialyse nodig. Maar dialyse is niet overal beschikbaar en is niet voor iedereen bereikbaar of betaalbaar. 

Help de dialysepatiënten in Indonesië!