Verbetering opleidingskwaliteit van dialyseverpleegkundigen

Als je nieren niet werken, is dat levensbedreigend. Mensen met chronisch nierfalen hebben daarom voor de rest van hun leven dialyse nodig. 

Gelukkig is dialysezorg tegenwoordig verzekerd. Maar dialyse is nog niet overal beschikbaar en daarom werken veel Indonesische ziekenhuizen aan het opzetten van dialyseafdelingen. Daar is behalve apparatuur ook gekwalificeerd personeel voor nodig. Het Habibie nierziekenhuis leidt vanuit haar opleidingscentrum medisch en technisch personeel in drie maanden tijd op in dialysezorg.

Mensen met nierfalen hebben hun hele leven lang dialyse nodig.

Om de kwaliteit van de dialysetraining te waarborgen wordt het opleidingscentrum geaccrediteerd.  Binnen het project voor de accreditatie van de dialysetraining zijn daarin al grote stappen gezet; de trainingsinhoud is geaccrediteerd, de faciliteiten voldoen aan alle eisen en het personeel beschikt over de benodigde certificaten. De nadruk ligt daarom de komende jaren op de verbetering van het opleidingsniveau van de bij de training en het opleidingscentrum betrokken verpleegkundigen.


De opleiding van het verpleegkundig personeel is mede mogelijk dankzij steun van Wilde Ganzen.

Op dit moment zijn de eerste zes verpleegkundigen begonnen met hun opleiding.  Vanwege de coronamaatregelen zijn de scholen en universiteiten gesloten. Dat betekent dat onze verpleegkunidgen hun opleiding nu, tijdelijk, online volgen.Stichting Nederland-Batam is voor het realiseren van haar projecten volledig afhankelijk van donaties. De stichting kan letterlijk niet zonder jouw steun! Daarom vragen wij jou om te doneren. Alle donaties, groot of klein, eenmalig of regelmatig, zijn welkom, want alle donaties zijn nuttig en belangrijk.

Wij zullen je hulp effectief en transparant gebruiken.

 

IK DONEER EN HELP DAARMEE ARME EN KANSARME MENSEN IN INDONESIË.


We steunen het Habibie nierziekenhuis al meer dan 30 jaar en in die tijd is het ziekenhuis gegroeid van een kleine kliniek naar het eerste en tegenwoordig een van twee in nierziekten gespecialiseerde ziekenhuizen van Indonesië. In die jaren hebben wij duizenden arme mensen geholpen met nierdialyse, mensen die zonder dialyse waren overleden.

96% van de aan ons gedoneerde middelen besteden we aan onze projecten. De overige 4% gebruiken we voor fondsenwerving en het beheer en administratie van onze stichting. Iedereen is op vrijwillige basis actief en doet dat zonder salaris. Daarmee houden we onze kosten laag.

Wij vertellen graag over onze successen, maar maken er geen geheim van als zaken niet lopen zoals gehoopt. 

Door transparant te zijn over successen en risico's krijg je een eerlijk beeld van hoe wij jouw steun inzetten en welke effecten dat heeft.