HIV-OUTREACH VOOR SEKSWERKERS OP BATAM

Met de ontwikkeling van Batam ontstaat ook een grote seksindustrie. Onbeschermde seks tussen sekswerkers en hun klanten is de belangrijkste drijvende kracht achter HIV. Daarom richten wij ons specifiek op de duizenden sekswerkers op het eiland.

Halverwege de jaren negentig wordt duidelijk dat Batam te maken krijgt met een grote hiv-epidemie. Dit hoorden wij van anderen, maar dat zagen we ook zelf. Daarom begint de stichting dan al met hiv-projecten, zoals het Kasper hiv-team van het Budi Kemuliaan ziekenhuis. Uit dat team komt later de Batam Plus voort, de eerste peersupportgroep voor mensen met hiv in Indonesië en ontstaat de YKIEB, onze huidige partner binnen het hiv-programma op Batam. 

Onbeschermde seks tussen sekswerkers en hun klanten is de drijvende kracht achter de hiv-epidemie op Batam.

Sekswerkers wantrouwen buitenstaanders en zijn daarom moeilijk bereikbaar. Dankzij een open, eerlijke en gelijkwaardige benadering heeft de YKIEB met de jaren wel het vertrouwen gewonnen van zowel de sekswerkers als de uitbaters van de relaxbedrijven. Daardoor kunnen wij hen wel bereiken met voorlichting, zijn zij bereid zich te laten testen en benaderen zij de YKIEB voor begeleiding en ondersteuning. Dankzij de YKIEB weten sekswerkers nu hoe hiv zich verspreidt, welke maatregelen zij kunnen nemen om zich te beschermen en wat zij kunnen doen en waar zij terecht kunnen als zij toch met hiv besmet raken. Dit is essentieel om de hiv-epidemie tot staan te brengen. 


Stichting Nederland-Batam is voor het realiseren van haar projecten volledig afhankelijk van donaties. De stichting kan letterlijk niet zonder jouw steun! Daarom vragen wij jou om te doneren. Alle donaties, groot of klein, eenmalig of regelmatig, zijn welkom, want alle donaties zijn nuttig en belangrijk.

Wij zullen je hulp effectief en transparant gebruiken.

 

IK DONEER EN HELP DAARMEE ARME EN KANSARME MENSEN IN INDONESIË.


Sinds 2008 hebben wij honderden dokters, verpleegkundigen en ander (para)medisch personeel getraind op het gebied van HIV. Jaarlijks voorlichting aan honderen mensen uit afgelegen gemeenschappen en mensen uit hoog-risicogroepen. Dankzij jouw steun hebben wij werkelijk bijgedragen aan het tot staan brengen van HIV in de provincie.

96% van de aan ons gedoneerde middelen besteden we aan onze projecten. De overige 4% gebruiken we voor fondsenwerving en het beheer en administratie van onze stichting. Iedereen is op vrijwillige basis actief en doet dat zonder salaris. Daarmee houden we onze kosten laag.

Wij vertellen graag over onze successen, maar maken er geen geheim van als zaken niet lopen zoals gehoopt. 

 

Door transparant te zijn over successen en risico's krijg je een eerlijk beeld van hoe wij jouw steun inzetten en welke effecten dat heeft.