HIV-programma Batam


Partnerorganisatie: YKIEB

Partner sinds: 2008

Project start: 2008

Begroot 2018: 3.750

Jaar   Realisatie
2014 - 2017 Rosalien HIV fonds 33.042
2018 Rosalien HIV fonds 400


Probleemomschrijving

Stichting Nederland-Batam is al sinds onze oprichting in 1987 actief op Batam. Vandaar onze naam Nederland-Batam.

In het begin was dat nog een onbeduidend eiland waar slechts  enkele duizenden mensen een bestaan opbouwden met kleinschalige landbouw of visserij. Maar met de komst van zware scheepsbouwindustrieën en elektronicafabrieken vanaf de jaren tachtig, groeide de bevolking explosief en tegenwoordig wonen meer dan een miljoen mensen op het eiland. Hiermee ontstond ook een grote seksindustrie en de onveilige seks tussen sekswerkers en hun klanten is daardoor ook de belangrijkste drijvende kracht achter de hiv-epidemie.

Doelstelling

Wij willen de verspreiding van hiv op Batam stoppen. Omdat de seksindustrie de verspreidingsbron is, richten wij ons specifiek op de duizenden sekswerkers die op het eiland actief zijn.

Effectiviteit

Halverwege de jaren negentig wordt duidelijk dat Batam te maken heeft met een grote HIV-epidemie. Dat horen wij van anderen en dat weten we uit eigen waarneming. Daarom starten wij dan al met HIV projecten, onder andere via het Kasper team van het Budi Kemuliaan ziekenhuis. Uit dat team komt de Batam Plus voort, de eerste HIV peer-supportgroep van Indonesië. Een aantal mensen uit het team vormt later de YKIEB. 

Sekswerkers zijn een moeilijk bereikbare doelgroep, want zij hebben weinig vertrouwen in buitenstaanders. De YKIEB heeft wel hun vertrouwen en daardoor kunnen wij hen wel bereiken met voorlichting, testen, begeleiding en ondersteuning.

Dankzij de YKIEB weten sekswerkers nu hoe hiv zich verspreidt, welke maatregelen zij kunnen nemen om zich te beschermen en wat zij kunnen doen als zij toch met hiv besmet raken. Dit is essentieel om de hiv-epidemie tot staan te brengen.

Projectvoortgang

Binnen het hiv-programma wordt de outreach naar de sekswerkers ondersteunt. De ondersteuning wordt driemaandelijks beschikbaar gesteld. Na tussentijdse verslaglegging, inclusief financiële verantwoording, wordt de outreach dan opnieuw voor een kwartaal ondersteund.Steun onze hiv programma's

HIV is nog steeds een groot probleem in Indonesië. Wij willen met outreach-programma's voor sekswerkers, voorlichting en HIV testen in afgelegen gemeenschappen, training van medisch personeel en ondersteuning van mensen met HIV helpen voorkomen dat steeds meer mensen met het virus besmet raken.

U kunt daarbij helpen!