HIV programma noord-Sulawesi

overzicht


Partnerorganisatie: 

Pinaesaan kliniek, Batamang Plus en anderen.

Partner sinds: 2008

Project start: 2009

Begroot 2018: 7.200

Jaar   Realisatie
2014 - 2017 Rosalien HIV fonds 32.803
2018 Rosalien HIV fonds 3.475


Probleemomschrijving

Het nieuws over HIV wordt beter. Langzaamaan komt de epidemie onder controle. De informatievoorziening over hiv, testmogelijkheden en de beschikbaarheid van medicatie verbeteren, maar dat is nog lang niet overal het geval.

In afgelegen gebieden worden mensen nog steeds besmet met het virus. Ook mensen die niet tot de traditionele risicogroepen behoren. Dat is geen doodsvonnis en met medicatie kunnen mensen een normaal leven leiden, maar dan moeten zij wel bereikt worden met voorlichting, testen, zorg, begeleiding en ondersteuning. 

De toegang tot goede reproductieve zorg is echter beperkt in afgelegen gemeenschappen. Mensen uit die gemeenschappen krijgen geen goede informatie over seksueel overdraagbare aandoeningen en mensen die besmet zijn met hiv, zoeken uit angst voor het stigma en discriminatie, niet de zorg die zij nodig hebben.

Doelstelling

Ons doel is om die afgelegen gemeenschappen te bereiken met voorlichting, zorg en diagnostiek. Daarmee hopen we: 1) nieuwe gevallen van hiv te voorkomen, 2) mensen met hiv op tijd te bereiken met zorg, medicatie en begeleiding en 3) ervoor te zorgen dat mensen met hiv niet langer gestigmatiseerd en gediscrimineerd worden.

Effectiviteit

Gedurende de eerste jaren van het HIV-programma hebben wij ons vooral gericht op het trainen van medisch personeel. In die eerste vijf jaar hebben wij honderden dokters en andere (para-)medisch personeel getraind om hen de kennis en vaardigheden te geven om goede HIV-zorg te kunnen bieden. Daarmee verdween ook een groot deel van de angst voor HIV en is stigmatisering en discriminatie door medische personeel ook verminderd. De HIV-zorg staat nu op een veel hoger niveau dan toen we met het HIV-programma begonnen.

Vanaf 2014 richten we ons vooral op HIV-voorlichting, diagnostiek van hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen en het bieden van reproductieve zorg aan mensen in afgelegen gemeenschappen en uit specifieke risicogroepen. Jaarlijks bereiken we honderden mensen uit afgelegen gemeenschappen die niet bereikt worden door andere organisaties. Dankzij deze aanpak hebben we al verschillende mensen gevonden met hiv. Zij krijgen nu de zorg, begeleiding en medicatie die zij nodig hebben om te overleven.

Projectvoortgang

Het team van de Pinaesaan kliniek heeft voorlichting gegeven in Rainis op Talaud. Dominee Ferdinand van KOMPASS, onze partner in het waterproject op Sangihe, benaderde zijn collega van de protestantse kerk in Rainis op Talaud over de mogelijkheid om HIV-voorlichting te geven. Dominee Nelwan was meteen enthousiast. 

De Pinaesaan kliniek heeft twee dagen voorlichting gegeven, mensen getest op HIV en andere SOA's en reproductieve zorg geboden aan bijna 100 mensen. Bijzonder was dat deze keer relatief veel mannen en jonge mensen bereid waren zich te laten testen. In de regel zijn het bijna uitsluitend vrouwen.

 

Tot onze schrik vonden we vier mensen die positief testten op HIV. Dat betekent overigens niet onmiddellijk dat mensen HIV hebben; de test moet opnieuw bevestigd worden, maar het is zorgelijk zoveel positieve gevallen te vinden in een relatief kleine en afgelegen gemeenschap. Alle mensen met een positieve test zijn apart gecounseld en worden nu begeleid door de Pinaesaan kliniek, in samenwerking met Dr. Agung Nugroho van het provinciale ziekenhuis in Manado en de Batamang Plus peersupportgroep.

Toekomstplannen

De Pinaesaan kliniek overlegt op dit moment met Dr. Agung Nugroho over de hiv-opfriscursus voor medisch personeel, zoals die omschreven is in het voorstel van dit jaar. Naar verwachting kan die cursus in augustus of september aangeboden worden.


Steun onze hiv programma's

HIV is nog steeds een groot probleem in Indonesië. Wij willen met outreach-programma's voor sekswerkers, voorlichting en HIV testen in afgelegen gemeenschappen, training van medisch personeel en ondersteuning van mensen met HIV helpen voorkomen dat steeds meer mensen met het virus besmet raken.

U kunt daarbij helpen!