Waterproject Ilo-ilo


waterplaatsen voor ilo-ilo - fase 2

partner: Kelompok ilo-ilo


meerjaren overzicht projecten

PERIODE FASE AANTAL VOORZIENINGEN
2013-2016 FASE 1 2 WATERPLAATSEN
2017-2018 FASE 2 3 WATERPLAATSEN

waterplaatsen voor ilo-ilo - fase 2

START PROJECT 2017
AFRONDING PROJECT 2019            

Ondersteund doorwaterplaatsen voor Ilo-ilo

Ilo-ilo is een klein dorp op een uur rijden van Manado, de hoofdstad van Noord-Sulawesi. Het dorp heeft van tal van problemen, waaronder een gebrek aan schoon water en sanitaire voorzieningen. Lang niet iedereen heeft een toilet of een waterput en dat betekent dat mensen hun behoeften moeten doen in een met plastic afgezette latrine, en voor water aangewezen zijn op een riviertje.

 

Met het aanleggen van waterplaatsen krijgen de dorpsbewoners het hele jaar de beschikking over schoon water en kunnen mensen die geen eigen toilet hebben gebruik maken van een sanitaire voorziening, waar zij op hygiënische en waardige wijze hun behoeften kunnen doen.

Met de waterplaatsen kan het watergebruik gescheiden worden.

Iedere waterplaats bestaat uit een waterput en sanitaire voorzieningen. Op verzoek van de gebruiker worden de waterputten niet uitgerust met een pomp en moeten dus handmatig bediend worden. Dat scheelt kosten en onderhoud. De sanitaire voorzieningen bestaan uit een blok met twee toiletten, die zijn aangesloten op een septic-tank en een terras waar mensen de was kunnen doen.

Gescheiden watergebruik verbetert de leefomstandigheden en de gezondheid van de dorpsbewoners.

Met de aanleg van de waterplaatsen kan het watergebruik gescheiden worden. Dat wil zeggen dat de dorpsbewoners niet langer de rivier hoeven te gebruiken om zich te ontlasten, te wassen en baden en als kookwater. Gescheiden watergebruik; water uit de put, een sanitaire voorziening om te wassen en baden en de afvoer van vervuild water via een septic-tank verbetert de leefomstandigheden, de hygiënische situatie en daarmee de gezondheid van de dorpsbewoners.


Met steun van Nacht van de Fooi en Wilde Ganzen hebben wij in de tweede fase van het waterproject drie nieuwe waterplaatsen realiseren. De eerste twee waterplaatsen zijn uitgerust met twee toiletten. De derde voorziening is gebouwd tussen de lokale kerk en een kleuterschool. Deze voorziening is uitgerust met drie toiletten.


Steun onze waterprojecten