Waterproject Ilo-ilo

Overzicht


Partnerorganisatie: Kelompok Ilo-ilo

Partner sinds: 2008

Project start: 2013

Begroot 2018: 12.000

Jaar Fase Aantal voorzieningen Realisatie
2013 Fase 1 1 waterplaats 8.000
2014 - 2016 Fase 2 1 waterplaats 6.604
2017 - 2018 Fase 3 2 waterplaatsen 6.711


Probleemomschrijving

Ilo-ilo is een dorp van enkele honderden huishoudens op een uur rijden van Manado, de hoofdstad van Noord-Sulawesi. Als jonge gemeenschap heeft Ilo-ilo tal van problemen; er is geen verharde weg, er is geen schoon watervoorziening en lang niet iedereen heeft een toilet of een eigen waterput. Dat betekent dat mensen hun behoeften moeten doen in een met plastic afgezette latrine, en voor water aangewezen zijn op een riviertje, wat zorgt voor slechte hygiënische omstandigheden en een slechte gezondheid van de dorpsbewoners.

Doelstelling

Met het aanleggen van waterplaatsen willen we twee doelen bereiken. In de eerste plaats willen we dat de mensen in Ilo-ilo het hele jaar door kunnen beschikken over schoon water hebben. Daarnaast krijgen de huishoudens die geen eigen toilet hebben dankzij de waterplaatsen de beschikking over een sanitaire voorziening, waar zij op hygiënische en vooral waardige wijze hun behoeften kunnen doen.

Projectomschrijving

Iedere waterplaats bestaat uit een waterput en sanitaire voorzieningen. Op verzoek van de gebruikers worden de waterputten niet uitgerust met een pomp en moeten dus handmatig bediend worden. Zij kiezen hiervoor omdat de gebruikers de kosten van het gebruik en onderhoud van een pomp niet kunnen dragen. De sanitaire voorzieningen bestaat uit een blok met twee toiletten, die zijn aangesloten op een septic-tank en een terras waar mensen de was kunnen doen.

Effectiviteit

Met de aanleg van de waterplaatsen kan het watergebruik in Ilo-ilo gescheiden worden. Dat wil zeggen dat de dorpsbewoners niet langer de rivier hoeven te gebruiken om zich te ontlasten, te wassen en baden en als kookwater. Gescheiden watergebruik; water uit de put, een sanitaire voorziening om te wassen en baden en de afvoer van vervuild water via een septic-tank verbetert de leefomstandigheden, de hygiënische situatie en daarmee de gezondheid van de dorpsbewoners.


Projectvoortgang

Met steun van Nacht van de Fooi en Wilde Ganzen kunnen wij drie nieuwe waterplaatsen realiseren. De eerste twee zijn inmiddels gebouwd en overgedragen aan de gemeenschap. We starten nu met de bouw van de derde waterplaats. De voorziening wordt gebouwd tussen de lokale kerk en een in aanbouw zijnde kleuter-/basisschool. Omdat we verwachten dat het gebruik van de waterplaats groter dan gebruikelijk zal zijn, is ervoor gekozen om de sanitaire voorziening uit te rusten met drie toiletten.

Toekomstplannen

De overheid heeft nieuwe kavels beschikbaar gesteld en het is de verwachting dat Ilo-ilo zal groeien met vele tientallen gezinnen. Ook in deze, nieuw ontsloten, gebieden ontbreekt het aan water en er is behoefte aan waterplaatsen zoals we al elders in het dorp hebben kunnen realiseren. 

Daarnaast wordt in de buurt van Ilo-ilo een heel nieuw dorp gebouwd. Na een grote overstroming in Manado van enkele jaren geleden, besloot de overheid de rivieren in de stad meer ruimte te bieden, met als gevolg dat mensen die langs de rivieren wonen moeten verhuizen. Voor hen wordt een nieuw dorp gebouwd en ook daar zal behoefte zijn aan waterplaatsen.


Steun onze waterprojecten

De toegang tot water en sanitaire voorzieningen is een duurzame ontwikkelingsdoel (SDG-6). Daarom bouwen we op verschillende plaatsen in Indonesië schoon watervoorzieningen, waterplaatsen, toiletten en wasgelegenheden. U kunt daarbij helpen.

Maak vandaag nog uw gift over.