Waterproject Ilo-ilo

Overzicht


Partnerorganisatie: Kelompok Ilo-ilo

Partner sinds: 2008 Project start: 2013

Begroot 2018: 9.500 euro

Jaar Fase Aantal voorzieningen Realisatie
2013 - 2016 Fase 1 2 waterplaatsen 14.604
2017 - 2018 Fase 2 3 waterplaatsen 13.391


Probleemomschrijving

Ilo-ilo is een dorp van enkele honderden huishoudens op een uur rijden van Manado, de hoofdstad van Noord-Sulawesi.  Het dorp heeft van tal van problemen; er is geen verharde weg, geen schoon water en lang niet iedereen heeft een toilet of een waterput. Dat betekent dat mensen hun behoeften moeten doen in een met plastic afgezette latrine, en voor water aangewezen zijn op een riviertje.

Doelstelling

Met het aanleggen van waterplaatsen willen we twee doelen bereiken. In de eerste plaats willen we dat de mensen in Ilo-ilo het hele jaar door kunnen beschikken over schoon water hebben. Daarnaast krijgen de huishoudens die geen eigen toilet hebben dankzij de waterplaatsen de beschikking over een sanitaire voorziening, waar zij op hygiënische en vooral waardige wijze hun behoeften kunnen doen.

Projectomschrijving

Iedere waterplaats bestaat uit een waterput en sanitaire voorzieningen. Op verzoek van de gebruikers worden de waterputten niet uitgerust met een pomp en moeten dus handmatig bediend worden. Zij kiezen hiervoor omdat de gebruikers de kosten van het gebruik en onderhoud van een pomp niet kunnen dragen. De sanitaire voorzieningen bestaat uit een blok met twee toiletten, die zijn aangesloten op een septic-tank en een terras waar mensen de was kunnen doen.

Effectiviteit

Met de aanleg van de waterplaatsen kan het watergebruik gescheiden worden. Dat wil zeggen dat de dorpsbewoners niet langer de rivier hoeven te gebruiken om zich te ontlasten, te wassen en baden en als kookwater. Gescheiden watergebruik; water uit de put, een sanitaire voorziening om te wassen en baden en de afvoer van vervuild water via een septic-tank verbetert de leefomstandigheden, de hygiënische situatie en daarmee de gezondheid van de dorpsbewoners.


Projectvoortgang

Met steun van Nacht van de Fooi en Wilde Ganzen kunnen wij drie nieuwe waterplaatsen realiseren. De eerste twee zijn inmiddels gebouwd en overgedragen aan de gemeenschap. We starten nu met de bouw van de derde waterplaats. De voorziening wordt gebouwd tussen de lokale kerk en een in aanbouw zijnde kleuter-/basisschool. Omdat we verwachten dat het gebruik van de waterplaats groter dan gebruikelijk zal zijn, is ervoor gekozen om de sanitaire voorziening uit te rusten met drie toiletten.

Toekomstplannen

De behoefte aan waterplaatsen blijft groot in het dorp en in de omgeving. De overheid heeft in Ilo-ilo nieuwe gebieden ontsloten en ook daar ontbreekt het aan water en er is behoefte aan waterplaatsen zoals we al elders in het dorp hebben kunnen realiseren. Bovendien wordt in de omgeving van Ilo-ilo een nieuwe wijk gebouwd. Hier komen mensen uit Manado te wonen die moeten verhuizen omdat de stad haar rivieren meer ruimte wil geven na de grote overstroming van enkele jaren geleden.


Steun onze waterprojecten

De toegang tot water en sanitaire voorzieningen is een duurzame ontwikkelingsdoel (SDG-6). Daarom bouwen we op verschillende plaatsen in Indonesië schoon watervoorzieningen, waterplaatsen, toiletten en wasgelegenheden. U kunt daarbij helpen.

Maak vandaag nog uw gift over.