steun voor mensen met hiv in gorontalo

In Gorontalo zien mensen HIV nog vaak als eigenschuld en een straf van God. Het gevolg daarvan was dat de bestrijding van HIV lang geen prioriteit had. 

Kennis over HIV is nog gering in de provincie en mensen met HIV krijgen er nog vaak te maken met ernstige vormen van stigmatisering en discriminatie. Zo komt het voor dat mensen door hun familie verstoten worden en met geweld hun huis, dorp en gemeenschap uitgezet worden.

In Gorontalo hebben nog veel mensen met HIV te maken met stigma en discriminatie.

Ons HIV-programma in Gorontalo staat nog in de kinderschoenen. We zijn begonnen met de inrichting van een noodopvang samen met de Smile Plus peersupportgroep. En in 2019 hebben we jaar in samenwerking de Annisa kliniek voorlichting, diagnostiek en counseling geboden aan een groep jongeren uit Gorontalo-Stad. De voorlichting werd vol aandacht gevolgd door tientallen jongeren en na afloop liet bijna iedereen zich testen. Het enthousiasme was zo groot dat we in de toekomst vaker voorlichting zullen geven.


Stichting Nederland-Batam is voor het realiseren van haar projecten volledig afhankelijk van donaties. De stichting kan letterlijk niet zonder jouw steun! Daarom vragen wij jou om te doneren. Alle donaties, groot of klein, eenmalig of regelmatig, zijn welkom, want alle donaties zijn nuttig en belangrijk.

Wij zullen je hulp effectief en transparant gebruiken.

 

IK DONEER EN HELP DAARMEE ARME EN KANSARME MENSEN IN INDONESIË.


Toen we begonnen met de HIV voorlichting waren we onzeker over hoe het ontvangen zou worden is de streng religieuze provincie. Gelukkig was iedereen enthousiast en is duidelijk dat de behoefte aan goede, duidelijke en eerlijke voorlichting groot is. Jouw steun draagt daar aan bij.

96% van de aan ons gedoneerde middelen besteden we aan onze projecten. De overige 4% gebruiken we voor fondsenwerving en het beheer en administratie van onze stichting. Iedereen is op vrijwillige basis actief en doet dat zonder salaris. Daarmee houden we onze kosten laag.

Wij vertellen graag over onze successen, maar maken er geen geheim van als zaken niet lopen zoals gehoopt. 

Door transparant te zijn over successen en risico's krijg je een eerlijk beeld van hoe wij jouw steun inzetten en welke effecten dat heeft.